En orsak till minskningen av betesskadorna är enligt Skogsstyrelsen att man planterat mer tall i norra Sverige. Foto: Jan Henricson

Inventering pekar på mindre betesskador

Enligt Skogsstyrelsen visar årets inventering av tall en minskning av betesskadorna i Västerbotten, rapporterar SVT Nyheter.

Varje år inventerar Skogsstyrelsen tallskogen i norra Sverige för att se över betesskadorna.  Det blir allt mindre skador på tallskogen av viltbete men skillnaderna mellan länen är stora, enligt ett inslag på SVT Nyheter.

De årliga skadorna i Västerbottens län minskar och ligger på omkring tolv procent. I norra delarna av länet ökar dock skadorna. Planteringen av ny tall ökar i takt med avverkningen.

 

Fem procent målet

Västra delarna av Jämtland är hårt drabbade med en skadenivå på 23 procent, medan områden i Gävleborg, Härjedalen och sydvästra delarna av Norrbotten har skadenivåer under fem procent, vilket är Skogsstyrelsens mål.

– För att lyckas minska skadorna på sikt behöver vi fortsätta den viktiga dialogen mellan skogsägare och viltförvaltningen utifrån de lokala förutsättningar som finns i olika områden, säger Magnus Kristoffersson, regional viltsamordnare på Skogsstyrelsen, i inslaget.

En orsak till minskningen av skador är att man planterat mer tall i norra Sverige. En annan faktor är att älgstammen minskat, uppger SVT.

 

Inte stor effekt

Enligt en rapport från Naturvårdsverket i våras har dock minskningen av älgstammen inte haft så stor effekt på skadorna i skogen.

Naturvårdsverket: Svårt att nå mål för skogen genom att reglera älgstammen

– Vi når inte de skogliga målen enbart genom att reglera älgstammen. Klövvilt och fodertillgång behöver förvaltas parallellt för att minska skogsskadorna så effektivt som möjligt. Detta bör beaktas mer inom förvaltningen, sa då Urban Johansson, vilthandläggare på Naturvårdsverket.

 

Svaga samband

Älgbetesinventeringen, Äbin, visar enligt Naturvårdsverket på svaga samband mellan älgpopulationens storlek och betesskador.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev