Läs också Naturvårdsverket: Svårt att nå mål för skogen genom att reglera älgstammen