Beslut om förvaltning av stora rovdjur fortsätter att ta ta stor plats i domstol. Foto: Mostphotos

Hårt tryck på domstol efter besluten om lojakt

Premium

Det väller in överklaganden angående vårens licensjakt på lodjur. Förvaltningsrätten i Luleå ska ta ställning till fem bara från ett enda län.

Hittills har landets länsstyrelser i Syd- och Mellansverige beslutat om licensjakt på totalt 63 lodjur i åtta olika län.

Så blir årets lodjursjakt

Samtliga länsstyrelsebeslut har överklagats till domstol av rovdjursorganisationer, några även av jägare.

 

Fem i Dalarna

I Dalarna har länsstyrelsen beslutat att 15 lodjur eller max 7 honor över 14 kilo ska få fällas vid jakten som inleds den 1 mars.

Svensk Jakt har tidigare berättat om att Jägareförbundet Dalarna har överklagat beslutet. Förbundet anser att tilldelningen har fattats på felaktiga siffror och att tilldelningen därför är för låg. Jägareförbundet vill istället att 28 lodjur ska fällas i länet.

Även Jägarnas riksförbundet och Idre Nya sameby vill ändra lodjursjakten i Dalarna. Samebyn anser att licensjakt på lodjur ska tillåtas i hela länet för att minska lodjurens skador på renskötseln. Jägarnas riksförbund anser att den beslutade tilldelningen är för låg och borde höjas till att omfatta 25 lodjur.

 

Upphäver jakten

I den andra ringhörnan återfinns föreningen Jaktkritikerna samt Svenska Rovdjursföreningen. Båda organisationerna vill att domstolen helt upphäver länsstyrelsens beslut om lojakt.
Jaktkritikerna anser att jakten inte ska tillåtas efter lodjursstammen i Dalarna inte är ”stabil över tid”. Vidare menar föreningen att jakt på lodjur strider mot EU-rätten.

Rovdjursföreningen menar att länsstyrelsens argument för lodjursjakt är ”luddiga, ofta irrelevanta och ger intryck av att vara påkomna för att på alla sätt leda fram till beslut om licensjakt.” Båda organisationerna begär dessutom att jakten inhiberas, alltså skjuts upp i väntan på rättslig prövning.

 

Ett lodjur

I Västmanland får ett lodjur fällas vid vårens jakt. Det är för många, anser tre organisationer som därför överklagar länsstyrelsens beslut.
Naturskyddsföreningen i Surahammar är en av de organisationer som överklagat. Lokalorganisationen av Naturskyddsföreningen anser att den beslutade jakten inte har någon effekt på lodjursstammen och att det enda skälet att tillåta jakt är att ”möjliggöra nöjes- och troféjakt på lodjur”.

Naturskyddsföreningen menar dessutom att jakten inte sker under strängt kontrollerade former och att den strider mot EU:s lagstiftning.
Rovdjursföreningen och Jaktkritikerna anger samma skäl i sina överklaganden som de gör när de överklagat licensjakten på lodjur i Dalarnas län.
Samtliga tre organisationer begär även inhibition av Västmanlands licensjakt på ett lodjur.

Krav på ökad lodjurstilldelning i Gävleborg

För Gävleborg lodjursjakt har det inkommit en överklagan till domstolen. Det Jaktkritikerna som anser att jakten helt ska tas bort.

 

Inga problem i Östergötland

I Östergötland får det enligt länsstyrelsens beslut fällas fyra lodjur vid den kommande jakten.

Här har Naturskyddsföreningen överklagat jakten. I sin överklagan anger Naturskyddsföreningen i Östergötland att länsstyrelsen inte redovisar några problem som skulle motivera undantag från fridlysningen av lodjur. Vidare anser Naturskyddsföreningen att lodjursjakten strider mot EU:s art- och habitatdirektiv.

 

Överklagar i Kalmar

Jägareförbundet Kalmar län överklagar länsstyrelsens beslut om lodjursjakt till domstol. Åtta lodjur ska få fällas, enligt beslutet, men förbundet anser att det behövs en mer än dubbelt så hög avskjutning i ett län där antalet föryngringar ligger långt över beslutad miniminivå och förvaltningsnivå. Jägareförbundet i Kalmar län hävdar att en tilldelning på 19 lodjur med en hondjurskvot på 8 är nödvändig om stammen ska hållas på en acceptabel nivå. Alternativet på 16 lodjur utan hondjurskvot lämnas också.

Jägareförbundet överklagar lodjursjakt

Även jaktkritikerna överklagar Kalmar lojaktbeslut. Men Jaktkritikerna vill istället att jakten helt ska tas bort.

 

Fler från Jaktkritikerna

Jaktkritikerna har även överklagat licensjakterna på lodjur i länen Örebro och Jönköping, uppger Förvaltningsrätten i Luleå.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev