Jägareförbundet i Kalmar län anser att betydligt fler lodjur än åtta måste skjutas för att hålla stammen i nivå med beslutade mål. Foto: Mostphotos

Jägareförbundet överklagar lodjursjakt

Jägareförbundet Kalmar län överklagar länsstyrelsens beslut om lodjursjakt till domstol. Enligt förbundet behövs det en mer än dubbelt så hög avskjutning i ett län där antalet föryngringar ligger långt över beslutad miniminivå och förvaltningsnivå.

I början av december meddelade länsstyrelsen i Kalmar län att man beslutat om jakt på åtta lodjur. Djuren får jagas på hela länets fastland, utom i Vimmerby kommun, och jakten begränsas till ett lodjur per kommun.

14 lodjur får jagas i södra Sverige

Nu överklagas beslutet till förvaltningsrätten i Luleå. Jägareförbundet i Kalmar län hävdar att en tilldelning på 19 lodjur med en hondjurskvot på 8 är nödvändig om stammen ska hållas på en acceptabel nivå. Alternativet på 16 lodjur utan hondjurskvot lämnas också.

 

Fler finns

Enligt Jägareförbundet är det viktigt att följa viltförvaltningsdelegationens beslut om minimi- och förvaltningsnivåer för att behålla trovärdigheten, inte bara mot jägare utan också mot allmänheten.

Med en tilldelning på endast åtta lodjur fortsätter stammen att öka över fastlagda nivåer. Antalet föryngringar är dessutom högre än vad länsstyrelsen fastställt, eftersom observationer inte kunnat kvalitetssäkrats och föryngringar delas med angränsande län, skriver Jägareförbundet i sin överklagan.

”Utifrån redan beslutad förvaltningsnivå, på såväl länsnivå som rovdjursförvaltningsområdesnivå, finns således utrymme för en högre avskjutning än den Länsstyrelsen Kalmar län beslutat, utan att lodjurets bevarandestatus äventyras”.

 

Varning för överskjutning

Man varnar också för hur tidigare erfarenheter visar hur lodjursstammen expanderar kraftigt när den etablerar sig i områden med gott om bytesdjur. Efter några år börjar rådjuren ta slut och födobristen gör att lodjuren svälter och stammen minskar till betydligt lägre nivåer. Att begränsa lodjursstammens storlek är därför till nytta inte bara för rådjuren utan också för lodjuren själva.

Jägareförbundet kritiserar också länsstyrelsens beslut om att max ett lodjur får fällas per kommun. Som gjort för att skapa överskjutningar, och om det på länsstyrelsen finns en oro för att samtliga lodjur ska fällas i en kommun, kan Jägareförbundet acceptera en begränsning på tre djur.

Överklagan är undertecknad av Jägareförbundet Kalmar läns ordförande Annika Brodin.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev