Här kan du följa Svensk Jakts löpande rapportering från vargjakten. Foto: Lars-Henrik Andersson

Här följer du licensjakten på varg

2 januari drar licensjakten på varg igång. Här kommer vi löpande att rapportera hur jakten går. Totalt får 25 vargar fällas vid jakten. (Ursprungligen fick totalt 24 vargar fällas, men efter tilläggsbeslut av länsstyrelsen i Värmland får ytterligare en varg fällas i Lokareviret.)

18 januari

11.12. Den största vargen i Brattforsreviret, en hane på 44 kilo, hade en äldre utläkt skottskada, visar obduktionen.

 

16 januari

09.20. Vargjakten i Dalarna tar paus fram till lördag 21 januari. En varg återstår på tilldelningen.

 

13 januari

12.39. Obuktionen av den lilla (23 kilo tunga) vargtiken i Blybergsreviret, Hälsingland, visar att hon haft två valpkullar, 2015 och 2016. Det gör det sannolikt att hon var alfatiken i reviret trots sin ringa storlek.

De två första vargarna som fälldes vid licensjakten i Blybergsreviret var med allra största sannolikhet alfaparet. Foto: Olle Olsson

De två första vargarna som fälldes vid licensjakten i Blybergsreviret var med allra största sannolikhet alfaparet. Foto: Olle Olsson

12 januari

18.25. Licensjakten i Dalarna återupptas med omedelbar verkan, då den påskjutna vargen förklarats oskadad.

14.43. Licensjakten efter varg i Dalarna är avlyst. Eftersök på sista vargen pågår, meddelar länsstyrelsen i Dalarna.

 

9 januari

20.50. Berörda jägare i Nås och Björbo kommer inte att återuppta jakten under tisdagen i Orsenreviret i Dalarna. Jaktledningen hoppas att det ska falla snö senare i veckan och att jakten därför återupptas under kommande veckoslut. Fem av de sex tilldelade vargarna har hittills fällts i reviret.

15.59. Beslut om ytterligare tilldelning i Värmland och Örebro är inte aktuellt om det inte finns dokumenterade uppgifter på att det finns vargar från de aktuella familjegrupperna kvar. Det skriver länsstyrelsen i Värmland på sin blogg. Läs mer här.

13.47. Jägarna i Lokareviret har efter avslutad jakt sett spår av åtminstone två vargar som tillhör reviret. Därför har en ansökan om utökad tilldelning lämnats in till länsstyrelsen. Läs mer här.

13.04. Jakten återupptas i Orsenreviret i Dalarna. Den påskjutna vargen bedöms vara oskadad. En varg återstår på tilldelningen. Dock pågår ingen organiserad jakt i dag i området, uppger Jägareförbundets Christer Gruhs.

11.33. På bara några dagar fälldes i stort sett hela vargtilldelningen. Och nu kan det bli tal om ytterligare en utökning av licensjakten. Läs mer här.

Under lördagen fälldes två vargar i nordvästra delen av Brattforsreviret. En hane på 44 kilo och en tik på 36,6 kilo. Foto: Anders Olsson

Under lördagen fälldes två vargar i nordvästra delen av Brattforsreviret. En hane på 44 kilo och en tik på 36,6 kilo. Foto: Anders Olsson

10.16. Det är oklart om alfatiken fälldes vid licensjakten i Blybergsreviret, Hälsingland. Nu ska en akut DNA-analys göras på en av de fällda vargtikarna.

08.35. Eftersöket fortsätter nu på morgonen på den påskjutna vargen i Orsenreviret i Dalarna.

 

8 januari

18.34. Den påskjutna vargen i Lokareviret har påträffats och avlivats. Samtliga sex tilldelade djur i området har därmed fällts och jakten är avlyst.

 

Summering av licensjakten, läget just nu:

Jaktområde – Antal fällda vargar – Återstående tilldelning
Brattfors (Värmland) – 6 – 0 (jakten avlyst)
Loka (Värmland-Örebro) – 7* – 0 (jakten avlyst)
Orsen (Dalarna) – 5 – 1** (jakten avlyst)
Blyberg (Gävleborg) – 6 – 0 (jakten avlyst)
(* Länsstyrelsen har beslutat utöka tilldelningen med ett djur i Lokareviret. ** Jakten är avlyst tills vidare i Orsenreviret, i avvaktan på eftersök på påskjuten varg.)

 

17.32. Jakten på varg i Orsenreviret söder om Nås och Björbo i Dalarna är avlyst tills vidare, skriver Jägareförbundet Dalarna i ett pressmeddelande. Orsaken är att en varg blivit påskjuten. I avvaktan på resultatet av ett inlett eftersök kommer jakten att vara avlyst.

12.20. Eftersök på den påskjutna vargen i Lokareviret pågick till sent på lördagskvällen. Spårning och eftersök återupptogs på söndagsmorgonen och pågår. I avvaktan på uppklarning av påskjutningen är jakten avlyst i Lokareviret.

 

7 januari

16.45. Jakten i Lokareviret, som delas mellan Värmland och Örebro, är tills vidare avlyst sedan en varg påskjutits. Spårning och eftersök pågår.

15.32. Ytterligare en varg har fällts i Blybergsreviret (Gävleborg). Därmed är samtliga sex tilldelade djur fällda i det området. Jakten är därmed avlyst i Blybergsreviret.

14.56. Ytterligare en varg har fällts i Brattforsreviret. Därmed har samtliga sex tilldelade djur skjutits i det området. Jakten är därför avlyst i Brattforsreviret.

13.54. Ytterligare en varg har fällts i Orsenreviret (Dalarna). Det innebär att det nu återstår ett djur på tilldelningen i det området.

13.45. Jakten får återupptas i Brattforsreviret (Värmland) då spårningen visat att den varg som fälldes var samma varg som strax dessförinnan blivit påskjuten. Det återstår nu en varg på tilldelningen i Brattforsområdet.

13.21. En varg har fällts i Lokareviret (delas mellan Värmland och Örebro län). Inför dagens jakt återstod en varg på tilldelningen i det området. Under dagen har länsstyrelsen fattat beslut om att utöka tilldelningen med ett djur i Lokareviret. Bakgrund: syftet med licensjakten är att tömma utvalda revir, och i Lokareviret har konstaterats att det finns fler djur än de sex som tilldelades i det ursprungliga jaktbeslutet. Av den anledningen har länsstyrelsen i Värmland fattat ett så kallat tilläggsbeslut, om jakt på ytterligare en varg. Sex vargar har fällts i området, därmed återstår nu ett djur på tilldelningen i Lokareviret.
I Brattforsreviret (Värmland) har under dagen tre vargar fällts och ett djur har påskjutits. Jakten är därför tills vidare avlyst i Brattforsreviret, i avvaktan på eftersök på det påskjutna djuret.
Under dagen har ytterligare en varg fällts i Blybergsreviret (Gävleborgs län). Därmed återstår en varg på tilldelningen för det området.

10.17. Två vargar har fällts på förmiddagen inom Orsenreviret i Dalarna. Totalt har fyra vargar skjutits i reviret och det återstår två vargar på tilldelningen för området.

 

6 januari

15.38. En ungvarg har fällts i Blybergsreviret. Totalt var det här den fjärde vargen som sköts i reviret och det återstår nu två vargar av tilldelningen i jaktområdet.

15.36. Ännu en varg har fällts i jaktområde Loka, den tredje i dag! Det återstår nu en varg på tilldelningen i Lokaområdet och fyra vargar i Brattfors jaktområde.

12.54. Ytterligare en varg har fällts i Lokareviret på gränsen mellan Värmlands och Örebro län. Länsstyrelsen uppmanar vargjägarna att rapportera fällda djur så snart det är möjligt. Särskilt i jaktområde Loka där den endast återstår två vargar av tilldelningen.

Trots kylan är vargjägarna i farten. Med lyckat resultat. Foto: Olle Olsson

12.13 Länsstyrelsen i Värmland rapporterar att två vargar fällts under förmiddagen. En i område Brattfors och en i Loka. Efter det återstår på licensen tre vargar i Lokareviret samt fyra djur i Brattfors. Lokareviret delas med Örebro län.

 

5 januari

15.21. I östra delen av Brattforsreviret fälldes under dagen en varg. I den västra delen hade jägarna två vargar igång som passerade ett par passkyttar men som inte kom åt att skjuta. Under den avslutande samlingen fick jaktlaget ett oväntat besök som också fångades på bild. Se mer om det här.

14.49. Ytterligare en varg har fällts i Lokareviret som ligger på gränsen mellan Örebro och Värmlands län. Därmed återstår 9 djur på Värmlandslicensen, fyra i jaktområde Loka och fem i område Brattfors, meddelar länsstyrelsen.

11.35. Jägarna kan tydligen stå stilla i kylan. En varg har fällts i Brattforsreviret, meddelar länsstyrelsen i Värmland. Därmed återstår tio vargar på licensen i länet. Fem i Brattfors och fem i Loka som delas med Örebro län.

11.34. Det rapporteras om iskyla från vargjaktområdena.

08.35. Vargarna som fälldes i Orsenreviret under gårdagen var båda hanar. De vägde 40,2 respektive 39 kilo. Även i Blybergsreviret fälldes en hanvarg med en vikt på 35 kilo. Vi saknar ännu information vad det var för varg som fälldes inom Lokareviret i går eftermiddag.

 

4 januari

15.46. En varg har fällts i jaktområde Loka. Det återstår nu 11 vargar på licensjakten inom Värmlands län.

14.38. En skabbangripen varg har skjutits i Brattforsreviret, Värmland. Läs mer här.

14.05. Ytterligare en varg har fällts i Blybergsreviret i Hälsingland. Totalt har tre vargar fällts i reviret och det återstår nu tre vargar på tilldelningen. Vargen sköts under spårningsjakt och kom lugnt i pass. Enligt uppgifter till Svensk Jakt handlar det om en stor hanvarg. Notabelt är att vargarna i reviret jagar älg för fullt, trots pågående licensjakt.

13.44. Två vargar har skjutits i Orsenreviret i Dalarna, meddelar länsstyrelsen. Därmed återstår fyra vargar av tilldelningen i länet. Läs mer här.

12.45. Samtidigt rapporteras om massiva demonstrationer i Norge mot den inställda vargjakten. Se Verdens Gangs sändning från demonstrationerna här.

10.20. Två jaktlag är igång i Orsenreviret i Dalarna, ett i närheten av Nås och det andra intill Björbo i norra delen av reviret. Vid Björbo tror man sig ha lokaliserat varg och där är jägarna på väg ut till sina pass, berättar Christer Gruhs som är pressansvarig på Jägareförbundet Dalarna.

09.00. Magnus Gustavsson, Svenska Jägareförbundet Karlskoga, har under natten försökt spåra varg i Brattforsreviret. Hör honom i intervju med P4 Örebro.

08.43. Spårsnö finns nu i samtliga vargjaktområden.

 

3 januari

15.36. Snön faller över Värmland.

14.33. De två vargar som sköts i Blybergsreviret i Hälsingland på förmiddagen har transporterats ur skogen och besiktigats av personal från länsstyrelsen. Den ena vargen är en vuxen hanvarg på 43 kilo. Den andra är en ung tik på 23 kilo.

Vargarna fälldes av en jägare som vid tillfället gick som spårare inne i såten.

De två första vargarna som fällts under årets vargjakt. Foto: Olle Olsson

De två första vargarna som fällts under årets vargjakt. Foto: Olle Olsson

14.00. Det snöar över Västerdalarna och snöfallet beräknas pågå under hela natten och även under onsdagsmorgonen. Allt talar därmed för att den uppskjutna vargjakten inleds under onsdagen.

11.20. Två vargar har fällts i Gävleborgs län. Fyra vargar återstår av tilldelningen, rapporterar länsstyrelsen.

09.15. Trots att vargjakten ännu inte har kommit igång är jaktsabotörerna i farten. I helgen utsattes en grupp rådjursjägare i Värmland för något som av allt att döma är jaktsabotage. Senare blev samma jägare anklagade för att ha påbörjat vargjakten i förtid.

08.20. SMHI utlovar snö över vargjaktområdena det kommande dygnet. I Blybergsreviret, Hälsingland, har vargspårningar genomförts och det kan bli aktuellt med jakt under dagen.

 

 

2 januari

15.00. Lyssna när Jägareförbundet Värmlands jaktvårdskonsulent Gunnar Glöersen intervjuas av P1 morgon. Intervjun handlar, kanske inte helt oväntat, om jakt på varg.

12.30. Med tanke på den debatt som pågår om jakt på varg med hund är det bra att ha läst vad forskare säger om den saken samt vad det är för skillnad för vargen på att jaga eller jagas.

11.00. I Blybergsreviret pågår spårning efter varg. Ännu så länge är snöförhållandena inte särskilt bra, men jägarna har förhoppning om att förutsättningarna är bättre redan imorgon.

Det ligger ytterst lite snö inom Blybergsreviret i Hälsingland och vargspår har hittats. Redan i morgon tisdag väntas mer snö i området.

Det ligger ytterst lite snö inom Blybergsreviret i Hälsingland och vargspår har hittats. Redan i morgon tisdag väntas mer snö i området.

09.45 Det lyser fortfarande grönt i skogarna på många håll i Mellansverige. Jaktförhållandena på premiärdagen är inte de bästa. På onsdag väntas dock spårsnö.
– Det är ingen panik, vi har fram till den 15 februari på oss att jaga, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Snöbrist gör att många jaktlag avvaktar. I Gävleborg där sex vargar får jagas i Blybergsreviret har det dock fallit en till två centimeter nysnö och jakten kommer att inledas under dagen.

Enligt Per Mellström, Jägareförbundets länsförening i Gävleborg, så är det inget större pådrag. Han berättar att många jobbar i dag och att det i skogen är svårt att se spår.

– Vi avvaktar och ser vilka uppslag vi får under dagen, säger han.

På morgonen debatterades vargjakten i TV 4 mellan Jägareförbundets Daniel Ligné och Rovdjursföreningens ordförande Torbjörn Nilsson.

 

1 januari

09.00. Vi väntar på att licensjakten på varg ska inledas. Snöbrist kommer att försvåra licensjakten så här i inledningen. Men enligt väderprognoserna från SMHI ska det komma snö i vargjaktområdena inom någon eller några dagar.
Vargjakten pågår som längst till den 15 februari.

 

Foto: Olle Olsson

Foto: Olle Olsson

Viktiga punkter innan vargjakt inleds

1. Läs igenom berörd länsstyrelses beslut om vargjakt innan jaktens inleds. Länkar till besluten hittar du på denna sida.

2. Jakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare är utsedd innan varje jakttillfälle. Vid ensamjakt är den ensamme jägaren jaktledare. Är du jaktledare ska du registrera dig hos Naturvårdsverket samt hos berörd länsstyrelse.

3. Jaktledaren ska före jaktens början informera samtliga jaktdeltagare om villkoren för jakten, kommunikationsbestämmelser, otillåtna skjutriktningar, gränsförhållanden samt om övriga regler som kan behövas för jaktens genomförande. Jaktledaren ska vidare informera om skyldigheten att inneha vapenlicens och giltigt statligt jaktkort.

4. Jaktledaren ska informera skytten om dennes ansvar att rapportera fälld eller påskjuten varg till länsstyrelsen.

5. Jaktledaren ska inför varje jakttillfälle försäkra sig om att en hund som är särskilt tränad i att spåra skadat vilt ska kunna finnas på skottplatsen inomhögst två timmar från påskjutningen.

6. Jaktledaren ska informera varje jaktdeltagare om riskerna med skadskjutning av varg och uppmana jaktdeltagarna att endast skjuta rena sidoskott mot stillastående vargar.

7. Jaktledaren ska informera varje jaktdeltagare om att han/hon bör vara ansvarsförsäkrad, bör bära röda band eller motsvarande kännetecken under jakten samt att han/hon årligen före jakten förvissat sig om att vapnet är inskjutet och att han/hon har tillräcklig skjutskicklighet för att bedriva jakt efter varg.

8. Jaktledaren ska ansvara för att kommunikationsvägarna under jakten säkerställer att villkoren för jakten efterlevs.

9. Jaktledaren ska minst en gång i timmen informera sig om hur många djur som återstår av tilldelningen i det område där jakt efter varg bedrivs.

10. Se till att bara skjuta säkra skott. Varken vargar eller annat vilt ska utsättas för onödigt lidande.

Läs vargjaktbesluten

Här kan du läsa länsstyrelsernas beslut om licensjakt på varg (externa länkar)

Gävleborg

Dalarna

Värmland

Örebro

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev