På torsdagen avkunnade Högsta domstolen dom i det så kallade Girjasmålet. Foto: Lars-Henrik Andersson

Girjas sameby vann mot staten

Det blev glädjetårar bland de samer som sökt sig till Högsta domstolen.
Girjasdomen som blev offentlig nu på morgonen ger Girjas sameby rätt att upplåta småviltjakt på sitt renbetesområde på statens mark.

Högsta domstolen konstaterar att staten på det aktuella området inte innehar den jakträtt och fiskerätt som normalt följer med äganderätten. Domstolen menar att samernas ensamma bestämmanderätt över jakt och fiske på området genom 1886 års renbetslag har gått över till medlemmarna i samebyn. Och i denna bestämmanderätt ingår en rätt att upplåta jakt och fiske.

 

”Göra det bästa av situationen”

– Girjas har vunnit sen får vi se hur de sköter det och nu gäller det göra det bästa av situationen, säger Anders Iacobaeus, styrelseledamot i Jägareförbundet.

Girjas sameby har begärt att Högsta domstolen ska slå fast att samebyn har ensamrätt att bestämma om andra ska få jaga och fiska på samebyns område ovanför odlingsgränsen. Samebyn har menat att en sådan ensamrätt följer av rennäringslagen eller att den i vart fall kan grundas på sedvana eller på urminnes hävd. Staten har motsatt sig detta. Högsta domstolen har nu kommit fram till att samebyn har ensamrätt på grund av urminnes hävd.

 

Foto: Lars-Henrik Andersson

Under tio års tid har tvisten pågått mellan Girjas sameby och staten om vem som har rätten att bestämma över jakten och fisket på samebyns åretrunt-marker. Många bedömare hävdar att utgången av det omfattande målet kan bli vägledande för en ny lagstiftning på området. Något som kan få stora konsekvenser för de jägare som vill jaga på statens mark ovan odlingsgränsen.

I dag klockan 09.00 meddelade Högsta domstolen dom i målet

 

Matti Berg, ordförande i Girjas sameby. Foto: Lars-Henrik Andersson

Girjasmålet och fjälljakten

De jägare som före 1993 skulle jaga ripa i fjällen ansökte om det hos länsstyrelsen som då tillfrågade aktuell sameby. Jaktmöjligheterna var begränsade. 1992 kom så beslutet i riksdagen som öppnade upp för alla att kunna jaga i fjällen. Protesterna från samebyarna var stora. 1997 begränsade möjligheterna för utländska jägare att jaga i fjällen.

Turistföretagare överklagade till EU-kommissionen och regeringen backade. Men den 1 april 2017 ändrade regeringen i rennäringsförordningen så att jägare bosatta i Sverige – eller som har närmare anknytning till landet – ska få förtur till fjälljakten på statens marker under de tre första jaktveckorna.

Girjasmålet avgörs – sameby vill ha ensamrätt till småviltjakten

Girjas sameby vill kunna styra över jakten så den inte krockar med renskötseln. Dock finns det sedan tidigare både lagar och regler som styr hur jägare ska agera när de jagar på statens mark ovan odlingsgränsen.

 

Allt om Girjasmålet

Samtliga artiklar om Girjasmålet 

Girjasmålet

Girjas sameby och Svenska samernas riksförbund, SSR, stämde staten 2009. Samebyn och SSR ville få prövat vem som har rätten att förvalta småviltsjakten och fisket på samebyns renbetesområde i fjällen, på statlig mark. Tvisten handlar inte om vem som äger marken eftersom Högsta domstolen, i en annan dom, redan fastslagit att det är staten som är markägare.

Målet har kommit att bli ett pilotfall och anses bli ett prejudikat för framtiden.

2015 prövades frågan för första gången i Gällivare tingsrätt. I domen som kom i februari 2016 konstaterade Gällivare tingsrätt att samebyn sedan urminnes hävd har rätt till jakten och fisket på sina marker, och att staten inte har rätt att upplåta småviltjakten. Domen överklagades och prövades sedan av Hovrätten som i sin dom ansåg att samebyn har bättre rätt än staten till småviltjakt och fiske, men att det inte är fråga om en ensamrätt. De nuvarande reglerna om att länsstyrelsen sköter jaktupplåtelsen ansågs inte heller strida mot grundlagen. Samebyn ansågs ha vunnit av domstolen, men många tyckte att domen var luddig och en överklagan gjordes till Högsta domstolen där förhandlingar hölls under sex veckor hösten 2019.

Den 23 januari 2020 offentliggjorde Högsta domstolen domen i den drygt tio år långa tvisten mellan samebyn och svenska staten.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev