Ett av projekten ska studera hur man bättre kan förstå hur hundars och människors personlighet kan sättas i samband med stresskänslighet, smärtkänslighet och smärtuttryck. Foto: Kjell-Erik Moseid

Donation ger möjlighet till forskning om gemensamma sjukdomar

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, inleder en forskningssatsning i komparativ medicin för att bättre förstå sjukdomar som förekommer hos både människa och hund. Syftet är att förbättra diagnostik, förebyggande åtgärder och behandlingar, för bättre hälsa och livskvalitet hos människor och djur.

Några av människans sjukdomar som cancer, allergier, hjärt- och kärlsjukdomar, ärftliga näthinnesjukdomar samt neurologiska sjukdomar drabbar även hund.

Hundar delar sina liv med oss, de dricker samma vatten, äter ofta samma mat som vi och har en nästan identisk uppsättning av gener som människan.

Fyra av fem smittade hundar döda i leptospiros

 

Det finns heller ingen annan art, utöver just människan, som så frekvent går till doktorn, diagnostiseras och får behandling. Hunden är därför utmärkt som modelldjur för olika sjukdomar, skriver SLU i ett pressmeddelande.

– Humanmedicin och veterinärmedicin har mycket gemensamt. Cancerformer som utvecklas hos hundar är väldigt lika de som drabbar oss människor. Genom att dra nytta av erfarenheter vunna inom veterinärmedicin och studera sambanden med humanmedicin kan vi snabbare utveckla behandlingar som hjälper våra cancerpatienter, både människor och hundar, säger Magnus Åbrink, docent vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap.

Donation

Tack vare en generös donation har Skriftställare Birgitta Carlssons fond vid SLU upprättats. Det innebär att fem forskningsprojekt om hundars och människors sjukdomar inom kort startar vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Ett av projekten har fokus på aggressiv, spridd cancer hos människa och hund. Ett annat ska kartlägga tumörer hos hund på genetisk nivå, samt hur tumörerna manipulerar och samspelar med individens immunförsvar för att växa vidare.

Behandlingsmetoder

Ökad kunskap om hjärninflammation hos hund, och jämförelser mellan hund och människa för att hitta gemensamma sjukdomsmönster, är ett tredje projekt.

Det fjärde omfattar att identifiera fler orsakande gener hos hundar för ärftliga degenerativa näthinnesjukdomar, för att bidra till bättre behandlingsmetoder för människor.

Det femte slutligen ska studera hur man bättre kan förstå hur hundars och människors personlighet kan sättas i samband med stresskänslighet, smärtkänslighet och smärtuttryck.

One health

På SLU finns fokusområdet ”One health” som betonar att människors hälsa är nära kopplad till djurens hälsa och vår gemensamma miljö.

I fallet med sjukdomar kan det omfatta så kallade zoonoser, som smittar mellan djur och människor, men även icke-smittsamma sjukdomar som både djur och människor drabbas av, såsom cancer och diabetes.

Inom det tvärvetenskapliga området ”komparativ medicin” samarbetar humanmedicin och veterinärmedicin och drar nytta av varandras lärdomar gällande dessa sjukdomar.

Källa: SLU

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev