Samtliga fem fall har varit av samma leptospiravariant. Den är mycket allvarlig och har ett snabbt förlopp som fort leder till organpåverkan.

Samtliga fem fall har varit av samma leptospiravariant. Den är mycket allvarlig och har ett snabbt förlopp som fort leder till organpåverkan. Foto: Kjell-Erik Moseid

Fyra av fem smittade hundar döda i leptospiros

I november smittades totalt fem hundar på södra Gotland av leptospiros. Fyra av dem dog. Nu vaccineras gotländska hundar i stora antal mot den smittsamma bakterien.

– Vi hade totalt haft fem fall på Gotland under november, varav fyra hundar har dött. Två var av jakthundsras men jag vet inte hur aktiva de var som jakthundar. En var en fyramånaders labradorvalp, så det var ju väldigt tragiskt. Fallen kom under en kort tid och på södra delen av ön. Därefter har vi haft en köldknäpp och inga fler fall har dykt upp, säger Ulrika Sjösten, distriktsveterinär på Gotland, till Svensk Jakt.

Samma variant

Hon berättar att alla de fem fallen har varit av samma leptospiravariant, av de par hundra varianter som finns av bakterien. Den är mycket allvarlig och har ett snabbt förlopp som fort leder till organpåverkan.

Tre hundar döda i leptospiros

– Lyckligtvis är varianten en av de fyra som ingår i det svenska vaccinet. Vi har haft en enorm anstormning av hundar som vaccinerats mot leptospira på vår drop-in, säger veterinär Sjösten.

Smittvägar

Leptospira är en bakterie som bland annat smittar genom råtturin. Relativt varmt och stillastående vatten är en typisk smittväg. Flest fall ses under hösten. Risken för smitta minskar vid kallt väder och ökar vid varmt och fuktigt väder.

Anmälningspliktig

Sjukdomen leptospiros är anmälningspliktig för veterinärer.

– När ett prov går till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, går det med automatik även till Jordbruksverket. Det är få leptospiraprov som går till annat labb än SVA, säger Michael Ladegaard-Jensen på Jordbruksverkets djurhälsoenhet.

Storstäderna

De allra flesta svenska fallen av leptospiros rapporteras från storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Vi hade några fall 2019–2020, då var det också många som vaccinerade och vi rekommenderar nu att man vaccinerar sina hundar mot leptospira på Gotland, säger distriktsveterinär Ulrika Sjösten.

Från SVA säger man att det inte är aktuellt med någon landsomfattande rekommendation om vaccination, men att hundar i riskområden kan vaccineras i samråd med veterinär.

Elva fall

Lotta Berg, länsveterinär Skåne, berättar att man haft elva fall av leptospiros hos hund i länet i år.

– Det är ganska typiskt för de senaste åren. Smittan finns i gnagarpopulationer i storstäderna, och det ser ut som en stigande trend även om den inte är spikrak och det är svårt att dra statistiska slutsatser eftersom det är ganska få fall, säger Lotta Berg.

Antibiotika

Hennes uppfattning är att de allra flesta hundarna har smittats i Sverige, det är inte främst importhundar eller hundar som varit på besök utomlands som blivit sjuka.

– Antibiotika biter på bakterien om förloppet inte är för snabbt med påverkan på inre organ, det finns hundar som klarar sig, säger Lotta Berg.

Provtagning

Det finns ett par olika sätt att ställa diagnos. Dels kan man leta antikroppar i blodprov, dels kan man göra en så kallad PCR-undersökning av blod, urin eller organprover. Då letar man efter dna från leptospirabakterien.

– Ofta skickas både prov för serologi och PCR från de misstänkta hundarna, säger distriktsveterinär Ulrika Sjösten.

 

 

En zonoos

Leptospirabakterien förekommer i stora delar av världen, främst i varma länder, och kan även smitta människor. Sjukdomen är en så kallad zoonos – leptospiros.
Bakterien kan orsaka inre blödningar och skada lever och njurar. Vanliga symtom är slöhet och feber, ibland kräkning. Hunden dricker och kissar mer än normalt och är ovillig att röra sig. Blödningar kan ibland ses, bland annat i munnens slemhinnor, i form av röda fläckar.

Läs mer på SVA:s hemsida

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.