”Vi värderade inte jaktintressets olika delar på ett korrekt sätt”, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson angående ripjakten – därför korrigerar regeringen nu sitt tidigare beslut att förkorta ripjakten. Foto: Martin Källberg & Lars-Henrik Andersson

Därför backade regeringen – landsbygdsministern om spelet bakom jakttiderna

Premium

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) säger nu att det var fel att besluta om kortad jakttid på ripa. Hon blev förvånad över de starka reaktionerna mot beslutet. Ett beslut som nu regeringen korrigerar – men samtidigt pausas ejderjakten, vilket mött kritik i jägarleden.

Jennie Nilsson beskriver jakttidsbeslutet som en omfattande process med många olika intressen som ska vägas samman. Hon är ändå nöjd med helheten.

Men beslutet att korta jakttiden på ripa blev fel, erkänner hon i dag. Ett beslut som i praktiken innebar ett stopp för vinterjakt i fjällänen.

 

Omgående kritik

Kritiken lät inte vänta på sig. Ganska omgående höjdes kritiska röster, inte bara bland jägare, utan även inom politiken, fackföreningsrörelsen i norr och föreningslivet.

– Vi har lyssnat på kritiken och funnit att det finns relevans i den kritiken och därför har vi omprövat beslutet och fattat ett nytt beslut, säger Jennie Nilsson.

Regeringen backar om jakttiden på ripa – vinterjakten blir oförändrad i norr

Hon tycker att alla jaktbeslut är förknippade med väldigt starka känslor, både från jägarhåll men även från andra intressegrupper.

 

Undervärderade jaktens betydelse

Jennie Nilsson talar om att vikta olika intressen mot varandra och att departementet undervärderade betydelsen av det kulturella och sociala intresset i frågan om vinterjakten på ripa, samt vilken effekt en kortad jakttid skulle få på näringslivet.

Hon kom till sist fram till att det i beslutet inte fanns den balans som hon eftersträvat.

– Då är jag inte sämre än att jag kan ompröva ett beslut, säger Jennie Nilsson.

 

Del av en folkrörelse

Hon tycker jakten och jägarna är en viktig intressegrupp, både ur ett viltförvaltningsperspektiv men även att det handlar om en kultur och att jakten är en del av en folkrörelse.

– Jag är alltid intresserad av att ha en dialog med alla berörda intressenter om hur vi ska uppnå balans, säger Jennie Nilsson som menar att organisationer som för en konstruktiv debatt fortsätter hon gärna att samtala med.

Varför valde ni att lyssna till remisserna från Birdlife och Naturskyddsföreningen och inte till er egen expertmyndighet, Naturvårdsverket, och den fakta som presenterades?

– Det handlade om ett stort beslut. Det har hela tiden handlat om att få till en helhet. Vi hade över 100 remissinstanser som lämnat synpunkter på de olika förslagen, säger Jennie Nilsson och nämner att det fanns vitt skilda synpunkter mellan naturintresset och det jaktliga intresset.

 

Togs emot väl – med ett undantag

– Vi gjorde en samlad bedömning för att få till en bra helhet. Det togs också emot väldigt väl, med ett undantag – ripjakten. Vi värderade inte där jaktintressets olika delar på ett korrekt sätt och det är därför vi gör en korrigering. Vi har inte i alla delar fattat beslutet exakt så som Naturvårdsverket föreslagit. I flera delar har vi lyssnat in intressen för att få den här balansen och vi har lyckats väl, utom när det gäller ripjakten.

Det mullrar i LO-leden mot den kortade ripjakten

Hur pass tungt vägde kritiken från de egna S-leden och LO-facken i Kiruna och Norrbotten?

– Jag är alltid lyhörd att lyssna till konstruktiv kritik oavsett var den kommer ifrån. Det som vägt tyngst är konstruktiv faktabelagd kritik kring vilka intressen som finns och vilken påverkan beslutet får på de här intressena, säger Jennie Nilsson och tillägger att hon tycker det är problematiskt att det delvis varit en oseriös kritik.

– Inte minst på sociala medier. Den typen av kritik, utan att faktabelägga saker och ting, att bete sig illa i den offentliga debatten premierar jag aldrig.

När du pratar om att faktabelägga saker, på vilken fakta byggde beslutet att korta vinterjakten på ripa?

– Den byggde på en samlad bedömning av väldigt många olika saker. Jag kan bara återigen konstatera att utifrån att ha lyssnat in den kritik som finns så är det uppenbart att vi undervärderade delar av intressena kopplat till jaktintresset och därför fattar vi nu också ett nytt beslut, säger Jennie Nilsson.

Blev du förvånad över den starka kritik som framfördes, framför allt från norra Sverige?

– När man fattar ett beslut om jakttider förväntar man sig att olika intressenter har synpunkter på det. Det är inte förvånande i sig. Däremot blir jag förvånad över hur stark reaktionen var.

 

Stoppad ejderjakt

Regeringen valde i dag att stoppa ejderjakten i väntan på att en internationell förvaltningsplan ska tas fram och regeringen ska återinföra jakten på ejder så snart en sådan är på plats, enligt ett pressmeddelande.

Ejderjägare mycket bekymrade efter regeringens omsvängning

Att ejderjakten offrades för att ”rädda” vinterjakten på ripa, är en beskrivning som landsbygdsministern inte vill skriva under på.

– Så går det inte riktigt till, säger Jennie Nilsson och påpekar att det är sällan som regeringen öppnar upp ett redan fattat beslut.

Hon tillägger:

– När vi öppnade upp beslutet kunde vi konstatera att det funnits kritik mot ejderjakten.

 

Internationella åtaganden

Jennie Nilsson menar att situationen för ejdern är allvarlig.

– Det finns ett påbörjat arbete utifrån de internationella åtaganden som Sverige har där AEWA-gruppen förväntades komma fram med ett förslag till förvaltningsplan, men som nu försenats till nästa år. Vi valde därför, när vi öppnade upp frågan om jakttiderna igen, att pausa jakten på ejder tillfälligt för att leva upp till våra åtaganden, framför allt gentemot EU, säger Jennie Nilsson.

Sjöfågelstam i spillror – predatorer gör rent hus i Ålands skärgård

AEWA står för African-Euroasian Waterbird Agreement. Naturvårdsverket påpekade I sitt jakttidsförslag att ”ejder och småskrake i dagsläget saknar åtgärdsplaner vilket innebär att allmän jakt strider mot avtalet AEWA samt fågeldirektivets bestämmelser”.

 

Nationell förvaltningsplan räcker

Jennie Nilsson berättar att Naturvårdsverket fått i uppdrag att skissa på en nationell förvaltningsplan för ejder, om den internationella åtgärdsplanen skulle dröja.

– När vi har en förvaltningsplan på plats kan vi också tillåta jakt igen under förutsättning att man lever upp till det som finns i förvaltningsplanen.

Regeringen: Ingen jakt på ejder

Kan det räcka med att det finns en nationell förvaltningsplan för att tillåta jakt på ejder?

– Ja, det är min bedömning. Men vi vill i första hand ha på plats AEWA:s förvaltningsplan som skulle vara gemensam för Sverige, Finland, Åland och Danmark, säger Jennie Nilsson.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev