Läs också Sjöfågelstam i spillror – predatorer gör rent hus i Ålands skärgård