Miniminivåerna för vargstammen ska inte längre bestämmas länsvis, utan på respektive rovdjursförvaltningsområde. Något som innebär att ett byråkratiskt hinder i förvaltningen försvinner. Foto: (i hägn) Ingemar Pettersson

Byråkratiskt hinder mot vargförvaltning slopas

Regeringen har beslutat att de länsvisa miniminivåerna för varg slopas, för att i stället bestämmas för varje förvaltningsområde. En annan nyhet är att vargstammens storlek ska redovisas med antalet individer, i stället för som i dag med antalet revir och föryngringar.

Det finns tre miniminivåer, alltså golv, för rovdjursstammarna. Det handlar om miniminivåer nationellt, regionalt och på länsnivå.

Ett av golven har under lång tid fått kritik från bland andra Svenska Jägareförbundet, men också från länsstyrelserna. 

De anser att miniminivåerna på länsnivå är hindrande för den regionala förvaltningen och att de försvårar uppfyllandet av de politiskt satta målen om minskade koncentrationer och ökad spridning av främst varg.

Efter många turer har regeringen nu beslutat att nivån för vargstammen ska fastställas för vart och ett av de tre rovdjursförvaltningsområden som landet är indelat i, det södra, mellersta och norra.

Naturvårdsverket: Ta bort ett av golven för vargstammen

Minskade koncentrationer

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) säger till Svensk Jakt att förändringen kommer att bidra till att minska koncentrationerna där vargstammen är som tätast, och underlätta en spridning.

Anna-Caren Sätherberg, (S), landsbygdsminister.

– Det blir enklare att förvalta vargen när vi undanröjer den inlåsningseffekt som miniminivåerna på länsnivå orsakat, särskilt i de mest vargtäta områdena, säger Anna-Caren Sätherberg.

 

Det finns önskemål om att en sådan här förändring även skulle omfatta björn och lodjur?

– Ja, men i remissrundan fanns det ett stort motstånd mot det, och vi bedömer att det är viktigast med en ändring vad gäller hur vargstammens miniminivåer beslutas, säger Anna-Caren Sätherberg.

 

Viktig jägarfråga

Gunnar Glöersen.

Jägareförbundets rovdjursexpert Gunnar Glöersen är nöjd med regeringens beslut. Han berättar att förbundet länge drivit på för att få en förändring av hur miniminivåerna för varg bestäms.

– Det innebär kanske inte att det blir lättare att få jakt, men byråkratin kommer inte att styra på samma sätt som den nu gör. Någon fördelning områdesvis blir det säkert, men de skarpa gränserna mellan länen försvinner, säger han.

 

Alla ska med

Regeringen har också beslutat att vargstammen ska redovisas på individnivå i stället för med antalet föryngringar. Enligt Anna-Caren Sätherberg innebär det att bedömningen av hur många vargar det finns blir mer exakt än den nu är.

– Självklart måste myndigheterna även fortsättningsvis ha kontroll på var vargreviren finns, var det finns revirbildande par och var det föds valpar. Men att också räkna vargar som vandrar ut från och emellan revir gör att vi får bättre kontroll över hur mycket varg vi har i landet, säger Anna-Caren Sätherberg.

Förändringarna angående vargen som regeringen beslutat träder i kraft 1 november i år.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev