Betesskadorna är för stora, därför vill Skogsstyrelsen se att älgstammen fortsätter att minska. Foto: Kjell-Erik Moseid

”Älgstammen måste fortsätta minska”

Skogsstyrelsen vill se en fortsatt minskning av älgstammen i Götaland. Detta trots larmrapporter om att den svenska stammen har det svårt.

Sveriges älgstam har det tufft vilket även avskjutnings- och älginventeringsstatistik vittnar om.

Sedan 2012 har stammen minskat med cirka 20 procent.

Jägarna har en dyster syn på framtidens älgjakt

Kron och dov

Skogsstyrelsen efterlyser nu ett hårdare jakttryck på allt klövvilt för att minska beteskadorna i Götaland.

Naturvårdsverket: Svårt att nå mål för skogen genom att reglera älgstammen

De beräknar att skadorna är tre gånger högre än deras mål.

Det skriver de i ett pressmeddelande.

– Vi ser att mängden ungskog, som är viktigt foder för viltet, minskar samtidigt som stammarna av dovhjortar och kronhjortar ökar. Det kan vara en förklaring till varför vi fortsatt ser höga skadenivåer, säger Lars Ingemarsson, skogskonsulent och viltexpert vid Skogsstyrelsen i pressmeddelandet.

Jägarna tystade i älgdebatten

Historiskt låg avskjutning av älg

 

Vill se mer tallplanteringar

Skogsstyrelsen skriver vidare pressmeddelandet: ”Det krävs nu inte bara att älgstammen fortsätter minska för att de skogliga målen ska nås. Även markägare som avverkat måste se till att det kommer upp ny skog med ett trädslag som är lämpligt för de markförhållande som råder och fortsätta plantera mer tall. Jägare behöver se till helheten och på många platser även minska antalet av andra hjortdjur för att minska konkurrensen om maten.”

Professorns råd till älgjägare i rovdjursområden

Samlad analys

Skogsstyrelsen menar att betesskadorna på skogen leder till stora ekonomiska förluster för skogsägare och samhälle.

Resultaten från inventeringarna i Svealand och Norrland presenteras senare i sommar och då kommer Skogsstyrelsen presentera en samlad analys.

Rovdjur dödar älgar – då försvinner jägarnas älgjakt

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev