Jägareförbundet är mycket kritiskt till Skogsstyrelsens rapport om viltets kostnader för skogsnäringen. Rapporten är enligt förbundet vilseledande och borde dras tillbaka. Foto: Kjell-Erik Moseid

Jägareförbundet sågar Skogsstyrelsens rapport om vad viltet kostar

Skogsstyrelsens rapport till regeringen i somras, som uppgav att viltet kostar skogsnäringen 7,2 miljarder kronor om året, är vilseledande och borde dras tillbaka. Det hävdar Jägareförbundet som granskat rapporten och som pekar på en rad felaktiga antaganden och beräkningar i myndighetens underlag.

Skogsstyrelsens rapport är ett viktigt underlag för när beslut ska tas om den framtida viltförvaltningen. Att viltet orsakar skogsnäringen förluster motsvarande hela 7,2 miljarder kronor väger tungt när myndigheter och politiker gör bedömningar och tar beslut.

Anders Nilsson, Jägareförbundets biträdande riksjaktvårdskonsulent. Foto: Madeleine Lewander

Redan när Skogsstyrelsens rapport presenterades i juni i år väckte den frågor hos ansvariga på Jägareförbundet, som reagerade över den höga summan, och slutsatsen att viltet orsakar dessa enorma förluster för skogsnäringen.

– Så vi beslutade oss för att granska rapporten. Vår slutsats är att de förluster viltet ger upphov till är betydligt närmare noll kronor än 7,2 miljarder, säger biträdande riksjaktvårdskonsulent Anders Nilsson.

Slutsatserna Jägareförbundet kommit fram till är så anmärkningsvärda att man låtit en oberoende nationalekonom göra en bedömning av resultatet.

– Vi ville ha en second opinion. Nationalekonomen har inga invändningar mot våra beräkningar. Jag känner mig helt trygg med att vi har rätt, säger Anders Nilsson.

Ett luftslott

Jägareförbundets främsta invändning mot Skogsstyrelsens rapport, och som också gäller mest pengar, är slutsatsen att brist på råvara som timmer och massaved orsakar kostnader på 4,2 miljarder kronor för samhället i uteblivet förädlingsvärde.

– Men så kan man inte resonera. För att den förlusten ska uppstå måste industrin sakna råvara, och det gör den inte. Det råder ingen virkesbrist inom industrin. Sverige både importerar och exporterar virke beroende på efterfrågan, säger Anders Nilsson.

Enligt Anders Nilsson bygger Skogsstyrelsens antagande på att Sverige är en sluten ekonomi där det råder virkesbrist och att industrin inte kan förädla de volymer den har kapacitet till.

– Vi visar att det inte stämmer. Förlusten som Skogsstyrelsen uppger finns helt enkelt inte. Det är bara ett luftslott, säger Anders Nilsson.

Granar blir tallar

Jägareförbundet kritiserar vidare Skogsstyrelsens antagande att det enbart står tallar på tallmark i södra Sverige, när dessa marker i huvudsak är föryngrade med gran.

– Sedan har man utgått från skadenivåerna som är idag och räknat med att det procentuellt blir lika stora skador om det växer 100 procent tall på tallmarkerna. Knappast någon kan tro att skadorna skulle vara lika stora om viltet får mer att äta, säger Anders Nilsson.

Ytterligare en faktor är att Skogsstyrelsen i sin rapport bortsett ifrån intäkterna som jakten ger, och som ger markägaren en jämn (och viktig) inkomst över åren, medan intäkterna för en avverkning ligger många tiotals år framåt i tiden.

Den positiva älgen

Förbundet menar också att myndigheten glömmer älgens positiva bidrag till skogsskötseln. Skogsstyrelsen har i sin modell antagit att ungskogen bara röjs en gång.

Det, menar Anders Nilsson, är orealistiskt redan med dagens älgtäthet där ju faktiskt viltets bete av löv gynnar barrträdens tillväxt. Med färre älgar måste ungskogen röjas fler gånger, vilket kostar pengar.

Jägareförbundet är mycket kritiskt till att Skogsstyrelsen släppt en rapport med så stora brister. Anders Nilsson tycker det är rent bedrövligt.

– Det är anmärkningsvärt att en ideell organisation ska behöva kvalitetssäkra och då hitta så stora brister i detta viktiga beslutsunderlag. Det handlar ju faktiskt om en rapport till regeringen som ska ligga till grund för vilka nivåer vi kan ha på våra viltstammar. Det minsta man kan begära är att det är korrekt, säger Anders Nilsson.

”Dra tillbaka rapporten”

Bo Sköld, Jägareförbundets generalsekreterare. Foto: Madeleine Lewander

På Jägareförbundets hemsida uppmanar generalsekreterare Bo Sköld Skogsstyrelsen att dra tillbaka rapporten.

– Den innehåller alltför många tveksamma beräkningar för att kunna användas, säger Bo Sköld, som också konstaterar att det lokalt och regionalt finns områden med för stora viltskador.

Det är problem som måste lösas och som görs bäst genom samarbete mellan markägare och jägare, menar Svenska Jägareförbundet som pekar på en positiv del i Skogsstyrelsens rapport där man hittar stöd för lokal och regional viltförvaltning.

Hela beräkningsmodellen som stödjer Jägareförbundets kritik finns på förbundets hemsida.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev