Miljöåklagare Lars Magnusson ser inte någon mening med att försöka få Svea hovrätts friande dom mot Karl Hedin och hans anställde överklagad till Högsta domstolen. Foto: Marie Gadolin

Åklagaren: Hedinfallet överklagas inte till Högsta domstolen

Premium

Hedinfallets rättsliga process är över i och med Svea hovrätts friande dom. Miljöåklagare Lars Magnusson kommer inte att arbeta för att domen överklagas, och han ser inga skäl till varför Högsta domstolen skulle medge prövningstillstånd om så skulle bli fallet.

Miljöåklagare Lars Magnusson, som drivit den rättsliga processen mot Karl Hedin och hans anställde, accepterar Svea hovrätts dom, och har inte någon avsikt att försöka få den överklagad till Högsta domstolen, HD.

Karl Hedin friad även i hovrätten

– Det är Riksåklagaren som beslutar om sådant, men eftersom det i det här målet är frågan om en bevisvärdering och inte något av prejudicerande betydelse tror jag inte att det kommer att ske, säger Lars Magnusson till Svensk Jakt.

 

Inget alternativ

En åklagare på hans nivå har möjlighet att driva på för att få en dom överklagad till HD, men måste i så fall gå genom en överåklagare på Utvecklingscentrum. Något som Lars Magnusson inte har för avsikt att göra.

– Nej, av samma skäl som jag nämnde nyss ser jag inte det som något alternativ.

Lars Magnusson noterar att hovrätten, till skillnad från tingsrätten, skriver att telefonsamtalet som Karl Hedin hade med sin syster och där han pratar om gråben, är besvärande för den åtalade.

– Besvärande är det minsta man kan säga, men hovrätten bedömde att bevisningen inte var tillräcklig, och det får jag acceptera.

 

Delar inte slutsats

Åklagaren går sedan igenom flera av de punkter som han anfört som bevis under rättegången, innehåll i sms och vad som sagts i avlyssnade telefonsamtal.

– Av det kan man dra olika slutsatser, och varken tingsrätt eller hovrätt drog de slutsatser som jag hoppats på, säger Lars Magnusson.

 

Medger misstag

Han medger att misstag begåtts under utredningen, och nämner särskilt när kläderna som hade spår av gift flyttades inför en husrannsakan, och den felaktiga utskriften av ett avlyssnat samtal där det påstods att Hedin skjutit en varg.

– Ja, misstag har begåtts och det har jag inte förnekat. Men jag anser inte att de haft någon avgörande betydelse för det jag åberopat som bevisning. Om samtalet transkriberats rätt hade vi sluppit leta efter en död varg, och misstankarna hade blivit rätt från början. Kläderna var inte en del av min bevisföring.

 

Obefogat åtal?

Det har åtminstone antytts, eller spekulerats i, att Karl Hedin inte kommer att nöja sig med en friande dom i hovrätten, utan att han kommer att gå vidare för att få upprättelse för den skada han lidit under de fyra år som gått sedan han greps.

 

Är du orolig för att Hedin och hans advokater kommer att gå efter dig nu, genom att exempelvis hävda att du gjort dig skyldig till ett obefogat åtal?

Lars Magnusson.

– Då tror jag inte att man har förstått vad som är tillräckliga skäl för åtal, säger Lars Magnusson.

Han påtalar att Karl Hedin och hans anställde har rätt till ersättning för den tid de satt häktade i oktober–november 2018.

– En sådan utbetalas enligt schablon och det är Justitiekanslern som beslutar om ersättning efter att ansökan inkommit, säger Lars Magnusson.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev