– Har polisen gjort en husrannsakan ska det alltid finns ett protokoll som den som utsatts för husrannsakan har rätt att ta del av, säger advokat David Massi. Foto: Leif Andersson

Advokat förklarar vilka dokument polisen borde ha i Orsa-fallet

Premium

Efter polisens massiva tillslag mot männen utanför Orsa där bland annat fem husrannsakningar genomfördes, hävdar polisen att det i stort sett saknas dokumentation av insatsen.

– Det är ju uppenbart att polisen varit ute efter något helt annat än att kolla nykterheten hos en skoterförare, säger advokat David Massi och fortsätter:

– Det låter mer som att man trodde det rörde sig om en kidnappning eller människorov.

Advokat David Massi lägger regelbundet ut informationsfilmer på Youtube om olika juridiska frågor. Bland annat om vad som gäller vid husrannsakan.

 

Varför gjordes husrannsakan i jaktstugan? Protokoll och andra polishandlingar saknas

– Har polisen gjort en husrannsakan ska det alltid finns ett protokoll som den som utsatts för husrannsakan har rätt att ta del av. Där ska det också framgå vilken misstanke som låg till grund för beslutet, säger David Massi.

 

Något protokoll från husrannsakan i jaktstugan finns inte, enligt polisen. Foto: Leif Andersson

Inte olagligt

Advokat David Massi reagerar också på en annan sak i polisens agerande vid tillslaget mot jägarna i Orsa:

– När det gäller mannen som var misstänkt för rattfylleri är det märkligt att man skulle göra husrannsakan i hans hem. Och varför skulle man ha nyckel till vapenskåpet? Hade det gällt drogfylleri, alltså misstankar om att mannen drogpåverkad, så hade man rätt att göra husrannsakan för att leta efter narkotika. Men alkohol är inte förbjudet att ha hemma, säger David Massi.

 

Bara alkotestet

När Svensk Jakt begärt ut samtliga handlingar som berör polisens tillslag mot männen i jaktkojan utanför Orsa, har polisen endast lämnat ut sju sidor som uteslutande berör det misstänkta rattfylleriet.

Det ska sägas att många uppgifter hos polisen självklart är hemliga och då belagda med sekretess. Men i det här fallet hävdar polisen att det helt enkelt inte finns några handlingar.

När Svensk Jakt begärt ut handlingar skickar Joakim Eriksson, chef för utredningsjour 1 i polisområde Dalarna, den 20 april över några papper som handlar om det alkotest som polisen gjorde på en av männen och som visade att mannen inte druckit alkohol.

 

Ny begäran

Eftersom det massiva tillslaget, med regionala insatsstyrkan med förstärkningsvapen, polishelikopter, fyra snöskotrar samt mängder med poliser och fordon, knappast kan ha varit föranlett av att kolla nykterheten hos en skoterförare, skrev Svensk Jakt en ny begäran den 22 april:

”Hej och tack för de handlingar jag fått i ärende NNNNN.

Jag vill också ta del av övriga handlingar i samma ärende som exempelvis beslut om husrannsakan gällande bilar, jaktstuga samt MM hem och protokoll från dessa husrannsakningar.

Jag vill också ta del av myndighetens beslut om att kalla in insatsstyrkan samt beslutet om att begära polishelikopter för uppdraget. 

Om det finns fler beslut i ärendet eller andra ärenden som berör NNNNN vill jag även ta del av dessa.”

 

Svar från polisen

Fyra dagar senare, den 26 april, svarar Joakim Eriksson följande:

”Hej.

Jag mottog en ny begäran av handlingar i ärendet NNN.

De handlingar du mottagit, efter tidigare begäran i ärendet NNN är samtliga handlingar registrerade i ärendet, inga ytterligare finns att ge ut.”

Men att det finns fler handlingar i ärendet råder det ingen tvekan om, eftersom Svensk Jakt tagit del av en av dessa.

Det handlar om den ”erinran” som polisen skickat till en av männen som förvarade ammunition i sin bil.

Ammunition hittades i bilen vid husrannsakan (där det alltså ska finnas ett protokoll) vilket ledde till en rapport vilket i sin tur ledde till en utredning som till slut landade i ett beslut om att ge mannen en ”reprimand”.

Bara den händelsen torde ha medfört att ett flertal handlingar upprättats.

 

Liknande tillslag

Dagen efter att Joakim Eriksson i mejl till Svensk Jakt hävdat att det inte finns några fler handlingar än de papper om nykterhetskontrollen som han skickat, kommer ett kuvert från polisens Särskilda utredningar, som Svensk Jakt tidigare begärt ut.

Handlingarna handlar om polisinsatsen i Amungenfallet, en insats som skedde i september 2019 och som går under polisens kodnamn ”Hildegard”.

Det är ett tillslag som till stora delar liknar tillslaget mot männen i jaktstugan i Orsa. Dock utan helikoptermedverkan.

 

Sekretessbelagt

I fallet ”Hildegard” rör det sig om nästan 30 sidor som behandlar tillslaget, men där stora delar är sekretessbelagda.

Av handlingarna framgår bland annat vilket ”körschema” polisen använder vid planeringen inför tillslaget. Det framgår även att man använder regionala insatsstyrkan både från Dalarna och Örebro.

Männen som polisen gjorde husrannsakan hos vid tillslaget utanför Orsa, har nu skrivit till polisen för att få ta del av det protokoll som ska finnas och där skälet till husrannsakan ska framgå.

 

Leif Andersson

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev