lördag 2 mars

Opinion

”Det som sker är att Naturvårdsverket nu får i uppdrag att upphandla det som tidigare civilsamhället ansvarat för, såsom trafikeftersök, klövviltsförvaltning och viltinventering”, skriver Hanna Westerén (S) samt Isak From (S).

Debatt: ”Vi socialdemokrater står på jägarnas sida”

Det ska inte råda något tvivel om att Socialdemokraterna står på jägarnas sida och att pengar ur Viltvårdsfonden ska gå till jakten och viltvården. Jaktmotståndare ska inte kunna få medel ur fonden.

Människan har jagat djur och haft dem som en naturlig del av vår diet sedan urminnes tider, och det kommer vi att fortsätta att göra. Både därför att viltet är god och klimatsmart mat, men också för att jakten fyller en viktig funktion i samhället.

Om vi inte jagar och förvaltar viltet skulle populationerna växa och orsaka enorma skador för jordbruket och i skogen. Trafikolyckor till följd av vilt skulle öka med kostnader långt över dagens nota på runt fem miljarder kronor.

 

I annan form

Vi socialdemokrater tycker att upplägget, där Svenska Jägareförbundet leder delar av jakten och viltvården har fungerat bra. Så ska det fortsätta vara, fast nu i lite annan form.

Det innebär inte, som Sverigedemokraterna förmodar i en debattartikel, att jaktmotståndare ska få stöd ur Viltvårdsfonden.
Det som sker är att Naturvårdsverket nu får i uppdrag att upphandla det som tidigare civilsamhället ansvarat för, såsom trafikeftersök, klövviltsförvaltning och viltinventering. Här har Svenska Jägareförbundet tidigare tagit ett viktigt och stort ansvar.

Vi tror att det är fullt möjligt att både följa regler kring upphandling och utvärdering, och att fortsätta med den fina samverkan som varit mellan myndigheter och jägarkåren.

Naturvårdsverket ska också besluta om bidrag till ideella rikstäckande organisationer som vill främja viltvården enligt jaktlagens definitioner.

Det inkluderar inte organisationer som vill bekämpa jakten eller bedriva åsiktopinion emot jakt. Att som Sverigedemokraterna hävda det är ohederligt.

 

Hög trovärdighet

Det är avgörande att de pengar jägare bidrar med i form av jaktkort ska gå till långsiktigt hållbar jakt och viltvård.

Den socialdemokratiskt ledda regeringens nya beslut gör att Svenska Jägareförbundet garanteras pengar ur Viltvårdsfonden genom ett flerårigt organisationsbidrag, något som länge efterfrågats av Jägareförbundet.

Vid den kommande upphandlingen kommer en nationell heltäckande organisation som Jägareförbundet att ligga mycket bra till för att få dessa uppdrag. Förbundet kommer naturligtvis att delta och lägga anbud.

Svenska Jägareförbundet är en rikstäckande organisation med ovärderlig kompetens, hög trovärdighet och starka band med jägarkåren.

 

Olyckligt av miljöpartister

Moderaternas Sten Bergheden ondgör sig, i en nyhetsartikel på Svenskjakt.se, över att ändringarna kring Viltvårdsfonden är ett politiskt styrt beslut där man offrar jägarna för att tillmötesgå Miljöpartiet.

Det finns Miljöpartister som vinklar regeringsbeslutet till att handla om att det ska skada jägarorganisationernas möjligheter att leda jakten och viltvårdsarbetet och samtidigt gynna den del av miljörörelsen som vill freda och bevara vilda djur.

Vi Socialdemokrater vill vara tydliga med att detta är både en olycklig och felaktig konklusion som skapar oro hos vissa grupper, och falska förhoppningar hos andra.

 

Fortsatt folkrörelse

Det är riktigt att det Allmänna uppdraget, det ideella uppdrag Jägareförbundet har, har varit ifrågasatt av Miljöpartiet. Men det ifrågasattes också av den tidigare moderatledda regeringen.

Jaktlagsutredningen som tillsattes av dåvarande landsbygdsministern Eskil Erlandsson (C) hade som uppgift att flytta över jägarinflytandet från Jägareförbundet till en ny statlig myndighet.

Vi Socialdemokrater har däremot aldrig tyckt att en ny myndighet och ökad statlig inblandning löser de problem som ibland uppkommer när det gäller viltförvaltning, till exempel vildsvinsskador och oönskad vargförekomst.

I stället för centralisering och förstatliganden som Moderaterna och Sverigedemokraterna driver vill vi socialdemokrater stärka den lokala förankringen i viltförvaltningen.

Vi vill fortsatt att jakten ska vara en folkrörelse och att jaktbesluten ska fattas så nära de berörda som möjligt. Systemet med länsstyrelse och viltförvaltningsdelegation, är något vi tror på och vill bygga vidare på.

 

På jägarnas sida

Slutligen menar vi att samverkan mellan olika intressen är mycket viktigt just i jaktfrågorna. Vi måste se bortom de konflikter som historiskt lett till politiska låsningar.

Medan andra partier bråkar i frågan kommer vi socialdemokrater se till att jakten som folkrörelse kan fortsätta utvecklas.

Organisationsstödet till Jägareförbundet kommer att betalas ut av regeringen och det uppdrag som nu getts till Naturvårdsverket ska utvärderas och redovisas till regeringen (näringsdepartementet) senast den 31 december 2023.

Det ska inte råda något tvivel om att Socialdemokraterna står på jägarnas sida och att pengar ur Viltvårdsfonden ska gå till jakten och viltvården.

Hade inte nuvarande förfarandet om utbetalningar ur Viltvårdsfonden stridit mot lagen om offentlig upphandling och därav fått kritik från EU-kommissionen, hade vi aldrig ändrat det.

 

Hanna Westerén (S), ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott

Isak From (S), ordförande S Västerbottens län, ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.