lördag 2 mars

Opinion

Stödutfodring av rådjur är ett bra exempel på viltvårdarsarbete.

Stödutfodring av rådjur vintertid är ett bra exempel på viltvårdarsarbete. Inom Jägareförbundet finns enligt skribenterna en stor kunskapsbank och landets jägare tar ansvar för djur, natur och kultur. Foto: Kenneth Johansson

Debatt: ”Dags att gå till motoffensiv för allmänna uppdraget”

I januari skrotade regeringen och Naturvårdsverket det allmänna uppdrag som Svenska Jägareförbundet haft sedan 1938 och som finansieras genom Viltvårdsfonden, vars pengar kommer från det statliga jaktkort som jägarna årligen löser. Det är dags för en motoffensiv för att återskapa det allmänna uppdraget, skriver två sverigedemokratiska riksdagsledamöter.

I stället för allmänna uppdraget kom regeringen i sitt beslut med ett nytt organisationsbidrag till Jägareförbundet, som ska gälla för flera år i stöten.

Enligt den nya ordningen ska nu viltövervakning, klövviltsförvaltning och trafikeftersök upphandlas. Tidigare har Jägareförbundet och jägarna skött dessa åtaganden väl, med sitt stora kunnande, bred geografisk närvaro, stort engagemang och mångårig erfarenhet.

 

Ärende nedlagt

Regeringen har motiverat förändringarna med att EU ställt krav om upphandling av dessa delar. I själva verket har EU i egentlig mening redan lagt ned ärendet om upphandling.

I beslutet den 7 januari gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att sköta och administrera upphandlingen, och komma med förslag på vilka förändringar som måste till för att regeringens beslut ska gå i lås.

Naturvårdsverkets resulterande förslag var att centralisera stora delar av viltförvaltningen, till högre kostnad mot i dag.

 

Saknar majoritet

De här författningsändringarna har ingen majoritet i riksdagen, utan är ett verk av Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regering. Trots att det rör sig om jägarnas pengar väljer de att ta över allt större delar av jakt- och viltvårdsuppdraget.

Det är provocerande för jägarkåren att se uppdraget försvinna från deras jägarförbund och in i en statlig myndighet, som redan sedan tidigare till stora delar har förbrukat sitt förtroendekapital.

 

Fungerat utmärkt

Allmänna uppdraget har fungerat utmärkt genom åren och är en stor anledning till att vi har haft en så välskött förvaltning fram till dags dato.

Det ideella arbete som jägarkåren levererat har varit grunden i förvaltningen av Sveriges viltstammar. Och det har minst sagt varit kostnadseffektivt, eftersom det helt finansierats genom jägarnas statliga jaktkort.

 

Hög trovärdighet

Jägareförbundet har en ovärderlig kompetens med hög trovärdighet, som har starka band med jägarkåren, vilket gör att jakt- och viltvårdsuppdragets betydelse för jakt- och viltvården i Sverige inte kan överskattas.

Här finns utbredda kunskaper om jakt i allmänhet och om svenska naturförhållanden i synnerhet.

Ja, Sveriges jägarkår utgör en ovärderlig kunskapsbank, som i stor utsträckning besitter och för vidare kunskap om djur, natur och kultur.

Att ta ifrån dem detta uppdrag vore en smärre katastrof för jakt- och viltvården i Sverige.

 

Motoffensiv nu

Det är dags för en motoffensiv nu, för att återskapa Jägareförbundets allmänna uppdrag och för att äntligen inrätta den viltvårdsmyndighet som riksdagen faktiskt beslutade om redan 2015. Ett beslut som regeringen hittills nonchalerat.

 

Runar Filper (SD), riksdagsledamot Värmland, miljö- och jordbruksutskottet

Mats Nordberg (SD), riksdagsledamot Dalarna, miljö- och jordbruksutskottet

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.