lördag 9 december

Opinion

Det är inte rimligt att vargfrågan avgörs i Bryssel och EU:s art- och habitatdirektiv måste uppdateras, skriver kristdemokraterna Sara Skyttedal och Birgitta Sacrédus. Foto (i hägn): Ingemar Pettersson & Pressbilder

Debatt: ”Vargfrågan hör hemma i Sverige, inte i Bryssel”

Svensk vargförvaltning borde inte vara en fråga som är underkastad EU:s art- och habitatdirektiv. Det är inte rimligt att vargfrågan avgörs i Bryssel. Nu hoppas vi att EU-kommissionen ska agera för att reformera dagens stelbenta EU-lagstiftning, skriver kristdemokraterna Sara Skyttedal och Birgitta Sacrédeus.

I såväl Europaparlamentet som i EU:s regionkommitté, ReK, finns nu majoriteter för en revidering av EU:s art- och habitatdirektiv, för att ge Sverige och andra medlemsländer möjlighet att bedriva mer effektiv och ändamålsenlig viltvård efter eget huvud. Det är inte rimligt att vargfrågan avgörs i Bryssel. Nu hoppas vi att EU-kommissionen ska agera för att reformera dagens stelbenta EU-lagstiftning.

Stelbent direktiv

Från Kristdemokraternas sida har vi varit, och är fortsatt, tydliga i denna fråga: Vargen har sedan länge uppnått det som kallas gynnsam bevarandestatus i Sverige, och svensk vargförvaltning borde därför inte vara en fråga som är underkastad EU:s art- och habitatdirektiv.
Direktivet ålägger medlemsländerna bevarandearbete rörande vissa bestämda arter, exempelvis vargen. Det är dock utformat på ett väldigt stelbent – för att inte säga rent kontraproduktivt – sätt. Närmare bestämt en lista från 1992 på vilka arter som då ansågs ha behov av skydd.
Det säger sig självt att läget har förändrats på 30 år. Inte minst vad gäller vargens ställning.

Viktiga steg

Svenska regeringen, under det ansvariga statsrådet landsbygdsminister Peter Kullgren (KD), har tagit viktiga steg för en mer aktiv förvaltning av svensk vargstam – under starka protester från exempelvis Miljöpartiet. Det är bra och välkommet.
Samtidigt sker detta, så länge EU-lagstiftningen ser ut som den gör, i någon mån på nåder av EU. Det tycker inte vi kristdemokrater är rimligt.
EU-kommissionen har dessutom skickat motsägelsefulla signaler till Sverige i frågan om svenskt agerande är förenligt med EU-lag.
Art- och habitatdirektivet måste uppdateras. I EU-valrörelsen 2019 stämplades KD som ”dinosaurier” av miljöorganisationer för detta ställningstagande. Men vi hade rätt då, och vi har fortfarande rätt.

Borde kunna enas

I januari förra året antog EU:s regionkommitté ett yttrande som efterlyser en uppdatering av art- och habitatdirektivet, för att anpassa regelverket till att bättre spegla hur populationerna av stora rovdjur faktiskt ser ut i dagens Europa.
Så sent som i november efterlyste Europaparlamentet samma sak. Nu väntar vi på att EU-kommissionen ska agera i frågan.
Oaktat hur man ser på vargstammen, borde vi faktiskt kunna enas om att det är en fråga som borde avgöras i Sverige. Och inte i Bryssel.

 

Sara Skyttedal (KD)
Europaparlamentariker

 

Birgitta Sacrédeus (KD)
Ledamot av Europeiska regionkommittén

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget