söndag 14 april

Opinion

Debatt: Replik: ”Falska anklagelser om vapendirektivet”

Sten Bergheden (M) hävdar i en debattartikel på svenskjakt.se att regeringen inte har följt det mandat som getts av riksdagen. Han påstår grundlöst att jägare och sportskyttars intressen inte har bevakats. Fakta talar dock mot honom eftersom förslaget nu har reviderats på samtliga punkter där Sverige framförde kritik och de problematiska förslag som från början fanns med har ändrats. 

Det nuvarande förslaget till reviderat vapendirektiv innebär:
• Ingen utökad femårig tidsbegränsning av licenser utöver det som redan idag gäller i Sverige.
• Inget krav på obligatoriska läkarundersökningar utöver vad som redan gäller idag i Sverige.
• Ingen ändring av reglerna för privatpersoners köp och försäljning i Sverige gällande till exempel distanshandel.
• Undantag från förbudet för de allra farligaste vapnen för frivilliga skytterörelsen, för muséer och samlare under vissa strikta krav.
• Fortsatt möjlighet att inneha pistol för målskjutning.
• Samma möjlighet som tidigare till dispens för personer under 18 år som går på skidskytte- eller naturbruksgymnasium.
• Gemensamt europeiskt regelverk för förvaring efter svensk modell.
• Strängare märkningsregler som gör det enklare att spåra vapendelar.
• Tydligare regler om informationsutbyte mellan behöriga myndigheter.

Spelat aktiv roll
Sverige har varit drivande bakom de ändringar som har gjorts och svenska textförslag har på nästan alla punkter lyfts in i dokumentet. 
Sverige har spelat en aktiv roll i att värna det svenska regelverket för vapeninnehav som på ett bra sätt balanserar samhällets behov av kontroll med de behov som jägare och sportskyttar har.
Fortfarande pågår diskussioner om gränsdragningen för hur de allra farligaste vapnen som inte ska tillåtas för civilt bruk ska definieras och vilka undantag som ska gälla för dem. 
Sveriges ståndpunkt är fortsatt att de vapentyper som är konstruerade för strid snarare än för jakt bör ställas under strängare kontroll, men att det alltså krävs en tydligare definition av vilka dessa är. 
Regeringen medverkar också aktivt i den diskussionen, samtidigt som målsättningen är att inga regler om förbud ska gälla retroaktivt.

Följer enigt utskott
Detta är helt i linje med det mandat som gavs av ett enigt justitieutskott inklusive Berghedens eget parti. I den ståndpunkt som godkändes står ordagrant: ”För vissa särskilt farliga vapentyper som erfarenhetsmässigt kommit till användning vid terrorattentat och andra grova våldsbrott, t.ex. helautomatiska vapen och vapen som till sitt funktionssätt liknar eller kan modifieras till att bli helautomatiska vapen, bör särskilda kontrollnivåer gälla. Detsamma bör gälla för vapen som genom sin utformning, stor magasinskapacitet, tekniska tillbehör eller på annat sätt är ägnade för strid snarare än för jakt.”
Sten Bergheden kan inte lyfta fram ett enda konkret exempel på hur svenska jägare skulle drabbas negativt av det reviderade vapendirektivet i sin nuvarande form.
Det är troligtvis anledningen till att hans debattartikel bygger på grundlösa anklagelser istället för saklig kritik.
Helene Petersson
Gruppledare för Socialdemokraterna i justitieutskottet

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till:
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.
Du kan också använda dig av #jaktpol på twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.