lördag 30 september

Opinion

Debatt: När får vargintresseföreningarna nog?

Nästa vår kan vi ha en vargstam på upp mot tusen djur. Sedan accelererar tillväxten mycket fort. När ska tillväxten stoppas, enligt de föreningar som nu överklagat licensjakten?

Naturvårdsverket fattade strax före jul beslut om att 30 vargar skulle skjutas och att jakten skulle inledas i februari 2014. Beslutet överklagades omedelbart av Naturskyddsföreningen Världsnaturfonden och Svenska Rovdjursföreningen.
Förvaltningsrätten i Stockholm beslutade i förra veckan att inhibera beslutet om vargjakt, vilket innebär att jakten är inställd även detta år!
Ingen är väl egentligen förvånad över ett överklagande från dessa vargintresseföreningar då de tycks ha som grundregel att inga vargar får skjutas överhuvudtaget. Detta trots att vi idag har en vargstam på 400–500 djur, redan innan årets föryngringar!
Alltså en vargstam som till antal är långt över det beslut som Naturvårdsverket på regeringens och riksdagens inrådan fattat beslut om!
Naturvårdsverkets och regeringens specialister och experter har kommit fram till att det räcker med högst 270 vargar i vårt land, och egentligen ännu färre. Har dessa specialister och experter fel?

När är det nog?
Nästa vår kan vi ha en vargstam på kanske upp mot tusen djur, och sedan accelererar stammen oerhört fort! När ska tillväxten stoppas enligt intresseföreningarna? Vid 7.000 djur? Eller vid 15.000?
Finns det då plats för människor och betesdjur på landsbygden?
Vargintresseföreningarna tycks inte lita på regeringens och Naturvårdsverkets experter utan anser att de har de rätta uppgifterna. Man tar inte någon gång hänsyn till de följder det stora rovdjurstrycket får i de bygder där det redan är stort! Vargen går helt enkelt före människorna!
Detta är ett oerhört begränsande synsätt som ökar motsättningarna mellan stad och landsbygd och ökar konfrontationen mot regering och Naturvårdsverket.
Ska det vara så framöver att beslut som fattats av regering och riksdag och som ska verkställas av Naturvårdsverket alltid ska kunna överklagas av intresseföreningar? Vad gör detta för demokratin?
Behöver vi ha riksdagsbeslut i framtiden eller ska förslagen och motionerna skickas först till Förvaltningsrätten i Stockholm som lyssnar med intresseföreningar, och sedan kör över riksdag och regering?
Borde inte vår folkvalda riksdag och regering vara den högsta beslutade församlingen i ett demokratiskt samhälle?

Pengaflödet minskar
Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Svenska Rovdjursföreningen har stort inflytande i rovdjursdebatten och de får bidrag från olika håll i vårt samhälle. Vargen har för dem inneburit att fokuseringen ökat, och därmed också intäkterna.
Därför är det nu troligt att de känner oro för att vargen ska börja förvaltas genom jakt. Då skulle ju vargen jämställas med andra djur i vår natur som i de allra flesta fall förvaltas mycket framgångsrikt genom jakt, och man skulle inte på samma sätt hamna i fokus som förening eller organisation!
Med tanke på hur Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Svenska Rovdjursföreningen agerar i rovdjursfrågan är det nog dags att svenska folket omprövar sitt stöd till dem!

Ompröva medlemskap
Ska vi på landsbygden genom medlemskap, lotteriköp och andra stöd, bidra till att rovdjurssituationen förvärras och att allt fler på landsbygden drabbas?
Nej, den som vill ha en vettig rovdjurspolitik bör nog ompröva ett medlemskap eller stöd och försöka förmå företag och organisationer att ifrågasätta och ompröva sina stöd till dessa vargintresseföreningar!
Det ska bli intressant att se hur Naturskyddet Sveriges överklagande av vargjakten kommer att behandlas då man istället för beslutade 30 vargar vill att det ska skjutas 120 stycken. Detta för att få någon effekt av jakten överhuvudtaget!
Om de skulle få framgång med sitt överklagande går väl vargintresseföreningarna fullständigt i taket, men frågan är om inte kravet på större avskjutning är det riktiga om vi ska minska stammen ned mot de beslutade nivåerna, innan den exploderar!

Johnny Anderson
Högsby

Delta i debatten!

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till:
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.