Den politiska viljan i riksdagen finns, men trots det avstår regeringen från att agera på riksdagens beslut, skriver Tobias Andersson, Sverigedemokraternas rättspolitiske talesperson, med hänvisning till de långa handläggningstiderna för vapenlicenser. Foto: Martin Källberg

Debatt: ”Jägare och sportskyttar motarbetas av både aktivister och regeringen”

I stället för att ge förbättrade förutsättningar för de som ägnar sig åt jakt och skytte blir vi jägare och sportskyttar motarbetade av aktivister på myndigheter, men framför allt av regeringen själv – även efter att Miljöpartiet lämnat regeringen.

Tobias Andersson, SD.

Justitieombudsman Per Lennerbrant har inspekterat handläggningen av vapenärenden vid Polismyndighetens rättsenhet i Stockholm. Hans slutsats var att handläggningstiderna för vapenlicenser bryter mot förvaltningslagens krav rörande snabb handläggning. ”Det är självfallet inte godtagbart” säger Per Lennerbrant själv.

Lennerbrants slutats var väntad. Många av oss vapenägare har själva upplevt problemet och hör återkommande exempel på det från vänner och bekanta.

Problemet är så pass utbrett och välkänt att det engagerat oss riksdagspolitiker flera gånger – eller ja, inte alla av oss.

Vid upprepade tillfällen har det funnits en majoritet i riksdagen för förslag som kraftigt hade förbättrat för jägare och sportskyttar.

 

Ny myndighet

Bland annat har riksdagen fattat beslut om att det behövs en ny tillståndsmyndighet (jakt- och viltmyndighet) som tar över vapenlicensförfarandet från Polismyndigheten.

Polismyndigheten har upprepade gånger fått kritik från vapenägare, politiker och JO för sina långa handläggningstider.

Vissa kritiker beskyller till och med myndigheten för att låta aktivister, som motsätter sig såväl jakt som vapen, arbeta med handläggningen av vapenlicenser.

 

Krav på skyndsamhet

Riksdagen har också beslutat om behovet av kortade handläggningstider. Sverigedemokraterna går i sin vapenmotion så långt som att föreslå att Sverige behöver ett krav på skyndsam handläggning av myndigheten, exempelvis genom en skarp tidsgräns om tre veckor efter korrekt ifylld ansökan.

Den politiska viljan i riksdagen finns, men trots det avstår regeringen från att agera på riksdagens beslut och låter samtidigt Polismyndigheten fortsätta att missköta sitt ansvar – vilket den senaste slutsatsen från JO bekräftar.

Det är inte konstigt att frustrationen växer bland laglydiga vapenägare ute i landet. Vanliga människor som vill ägna sig åt en av världens största individuella sporter (sportskytte) eller komma ut i skogen med vänner och bidra till en god viltvård genom jakt.

 

Sviker inte

I stället för att ges förbättrade förutsättningar för att ägna sig åt detta blir vi jägare och sportskyttar motarbetade av aktivister på myndigheter, men framför allt av regeringen själv – även efter att MP lämnat regeringen.

Sverigedemokraterna kommer inte att svika utan vi fortsätter verka för att pressa tillbaka den byråkrati, samt de aktivister och socialdemokrater med flera som idag motarbetar laglydiga och skötsamma vapenägare.

Bland annat genom att säkerställa att handläggningstiderna för vapenlicens de facto lever upp till förvaltningslagens krav på snabb handläggning.

 

Tobias Andersson (SD), rättspolitisk talesperson och jägare

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.