lördag 25 maj

Opinion

När den svenska nationaldagen firas i framtiden kommer det att vara ett annat Sverige, om Eric M Runessons förslag från renmarksutredningen blir verklighet, skriver debattören. Foto: Lars-Henrik Andersson & Martin Källberg

Debatt: ”Nu läggs grunden för nedmontering av nationalstaten”

I dag firar vi Sveriges nationaldag. Dagen då grunden till det moderna Sverige lades för 500 år sedan. Nu är en ny historieskrivning på gång, med förslaget från Renmarkskommittén då nedmonteringen av nationalstaten inleds.

6 juni ses som grundandet av den moderna nationalstaten Sverige, och det är den 6 juni – datumet då Gustaf Vasa valdes till kung av riksdagen i Strängnäs 1523 – som är Sveriges nationaldag.

2023 den 19 juni, 500 år senare, läggs grunden av nedmonteringen av nationalstaten då utredaren Eric M Runesson lägger sitt förslag i den så kallade renmarksutredningen.

En utredning vars konsekvenser inte analyserats, men till delar redovisats av Runesson. Vinner hans förslag gehör förändras allt vi som under 500 år lärt oss kalla Sverige.

Övergår till andra

Med Renmarkskommitténs förslag övergår rätten att bruka och bestämma över stora delar av Sveriges yta till andra än vad vi historiskt haft. Politikerna i utredningen ska den 19 juni ta ställning till förslaget, utan att någon konsekvensanalys gjorts.

I dag är samebyarna enligt nuvarande lagstiftning hänvisade att syssla med renskötsel. I Runesson förslag ges samerna rätten att driva näring. Näringsförbudet att driva annan näring än renskötsel är borttaget.

Vad det innebär för Norrlandslänen tror jag de flesta förstår.

Avsevärd blir ringa

Utöver det ändras renskötarnas möjlighet att stoppa annan verksamhet från avsevärd olägenhet till ringa störning.

Vidare anges att samebyn enbart behöver sakliga skäl för att förhindra annan verksamhet. Någon möjlighet för andra att ifrågasätta skälen eller att överklaga beslutet finns inte.

Enkelt val

Om jag hade valet att syssla med en näring som ett gott år totalt omsätter under 100 miljoner kronor, plötsligt genom Runessons förslag ges möjlighet att arrendera ut jakt för miljarder eller ge industrin möjlighet att exploatera genom avsevärda ersättningar till samebyn, så är nog valet enkelt.

Den traditionella basen för samerna, renskötseln, byts ut mot långt mycket mer lukrativa inkomstkällor.

Nytt i historien

Eric M Runesson har därmed med en utredning gett samerna möjligheten att överge det han var satt att utreda. Det vill säga att han har aktivt möjliggjort att samebyarna kan lämna sitt ursprungs verksamheter.

En utredning som skulle ge svaren över framtida jakt och fiske, blir i stället den största händelsen i svensk historia sedan Gustaf Vasa 1523.

Om 500 år kanske historieboken redovisar 2000-talets stora händelse, året då Renmarkskommitténs ordförande Eric M Runesson började nedmontera den svenska nationalstaten.

I samma historiebeskrivning står också att detta gjordes med stöd av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.

Blå och banangul

Runesson är domare i Högsta domstolen, HD. Samma domstol har tidigare dömt i det så kallade Girjasmålet. Runesson hävdar att han inte är jävig.

Det är starkt att kunna utreda något som redan är utrett och beslutat i HD utan att känna sig knuten till tidigare dom.

Runesson sitter dessutom i Lagrådet och kan därmed också bli den som ska bedöma och rekommendera lagstiftning utifrån sin egen utredning.

Axel Oxenstierna vänder sig graven. Sveriges flagga är blå och banangul.

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.