Läs också Oenighet i renmarksutredningen – tre partier reserverar sig mot förslagen