Att förbjuda blyammunition innan det finns bra alternativ kan få negativa konsekvenser för svensk viltvård, anser skribenterna. Foto: Martin Källberg

Debatt: ”EU går för långt med blyförbudet”

EU gynnar oss på många sätt. För Sverige, som ett litet och exportberoende land, är internationella samarbeten helt avgörande. Men det händer att EU går för långt. Att försöka förbjuda bly i ammunition är ett sådant exempel, skriver EU-parlamentarikerna Erik Bergkvist och Johan Danielsson, båda (S).

Det råder ingen tvekan om att bly på sikt bör fasas ut för att minimera skaderiskerna för miljö och människa. Men ett förbud är inte rätt väg att gå när vi saknar bättre alternativ.

Nu vill Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, införa ett totalförbud mot bly i ammunition.

Att börja i ett förbud, när bättre alternativ inte finns och dessutom på kort tid, är ett dåligt och rent av skadligt förslag. 

 

Nya alternativ

Blyhagel i vattendrag är speciellt farligt, framförallt för sjöfåglar. Vi behöver nya alternativ som är bättre för miljön och djuren som lever i dessa miljöer.

Men i Sverige finns redan reglering för att undvika just blyhagel nära vatten och därav sprids väldigt lite blyhagel från just Sverige.

Att införa liknande reglering i andra medlemsländer kan vara en väg att gå, men gemensam reglering på EU-nivå är problematisk då jakten skiljer sig mycket mellan olika länder i EU.

I Sverige har vi väldigt många vattendrag utspridda över hela landet och mycket skog, bara Finland har mer skog än vad vi har.

Hur vår natur ser ut spelar stor roll i hur jakten bör bedrivas och vilken typ av ammunition som bör användas.

 

Väldigt kort tid

Redan i somras skrev vi ett brev till EU-kommissionen då vi varnade för att ett förslag om enhetliga regler för att fasa ut blyammunition kan bli ett dråpslag för jägarna. EU ska inte i onödan göra det svårare för medlemsländernas jägare.

I det förslag som i förra veckan presenterats av ECHA föreslås nu en femårsperiod för total utfasning av hagel och finkalibrig kulammunition. För kulammunition föreslår de 18 månader. Dessutom ska även fiskesänken omfattas av utfasningen.

Det är en väldigt kort tid för jaktnäringen att anpassa sig. En utfasning borde ske betydligt långsammare, och hänsyn tas till om bättre alternativ finns.

 

Inget bättre

Som det ser ut idag finns inte bättre alternativ än blyhagel för jakt i skogsmark. Blyhagel är bättre än stål av flera anledningar som många av er redan känner till.

Det är bättre för vapnet, det är bättre för sågverk som använder träråvaran och det är också bättre för djuren då risken för skadeskjutning är mindre.

Hårda material som stål rikoschetterar dessutom betydligt mer än mjuka material, och risken för personskador skulle då öka vid korthållsjakt.

 

Beroende av jägare

Vi behöver fasa ut blyhagel på sikt och här har ammunitionsindustrin en viktig roll i att hitta nya och bättre alternativ, men lösningen är inte att införa ett snabbt totalförbud som ECHA föreslår.

Svensk viltvård är beroende av en engagerad och kunnig jägarkår. Vi är oroliga att nya regler som ökar kostnader och försvårar en skonsam jakt ska minska jaktintresset.

Det skulle få mycket negativa konsekvenser för svensk viltvård och riskera att viltskador och viltolyckor ökar.

 

Långsiktighet krävs

I nästa steg ska ECHA:s olika kommittéer och EU-kommissionen ta ställning till förslaget. Om det går igenom hela vägen kan det som tidigast beslutas i slutet på 2022 och därefter följer utfasningstiden.

Vi behöver på sikt fasa ut blyhagel, men vi kan aldrig ställa oss bakom ett förslag som inte ger jägarna goda och långsiktiga förutsättningar att bedriva jakt.

 

Erik Bergkvist, Europaparlamentariker (S)

Johan Danielsson, Europaparlamentariker (S)

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.