söndag 25 februari

Opinion

Enligt debattören är det Socialdemokraterna som i fråga efter fråga om jakt och vapen vilseleder väljarna, inte oppositionen. Foto: Lars-Henrik Andersson (montage)

Debatt: ”Vilka politiker är det som vilseleder, egentligen?”

I en debattartikel på Svenskjakt.se påstår socialdemokratiska riksdagsledamöter med ansvar för jaktfrågor, att oppositionen vilseleder väljarna. Efter att ha tagit del av innehållet undrar jag vilka det är som står för vilseledandet, egentligen.

Det var mycket intressant att läsa artikeln Sverigedemokraterna förvillar medvetet väljarna om vapen och viltvård, skriven av socialdemokratiska jaktpolitikerna Isak From och Malin Larsson.

Artikeln är en replik på ett tidigare infört inlägg, Jägare och sportskyttar motarbetas av både aktivister och regeringen, skriven av Tobias Andersson (SD), som är partiets rättspolitiska talesperson.

”Sverigedemokraterna förvillar medvetet väljarna om vapen och viltvård”

Påståenden och frågor

Man kan verkligen undra vem det är som försöker vilseleda. I den S-märkta artikeln står ”Det tycks finnas ett intresse av att måla upp en bild av att vi socialdemokrater struntar i jägarna när inget kunde vara mer felaktigt.”

Jag har valt några påståenden ur artikeln och ställt en motfråga till dessa. Jag uppmanar Isak From och Malin Larsson att svara på frågorna, med faktabaserade och underbyggda argument så vi får veta om det är en korrekt bild.

”Jägare och sportskyttar motarbetas av både aktivister och regeringen”

De socialdemokratiska debattörernas påståenden i kursiv stil, mina kommentarer okursiverade, nedan.

• Förslaget om vapenreglering (…) att försvåra för yrkeskriminella i Sverige och i övriga EU – inte att vara ute efter att sätta dit jägare och sportskyttar.

Varför vill Socialdemokraterna då reglera vapenmagasin, och varför röstar man emot att ta bort tidsbegränsade licenser för sportskyttevapen?

 

• Socialdemokraternas mål är att få på plats en långsiktigt hållbar och rättssäker hantering av viltförvaltningen.

Varför tog man då bort Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag som bevisligen fungerat bra i 83 år, helt utan förvarning och med mycket kort varsel?

 

• Det är därför vi vill se mer jakt på skarv, säl och vildsvin, som skapar stora skador för lokalsamhällen runt om i Sverige.

Varför tillåts inte licensjakt på skarv och säl, utan enbart återkommande skyddsjakt kringgärdad av en mängd komplicerade regler?

Varför har Socialdemokraterna drivit på om ett utfodringsförbud mot vilt?

 

• Vi behöver därför minska risken för att legala vapen hamnar i fel händer.

Bortsett från borttappade vapen hos polisen och stulna pistoler på regeringskansliet, är det en otroligt låg andel legala vapen som används i kriminella handlingar. Varför får denna lilla andel alltid ett så oproportionerligt stort fokus i S-argumentationen (som till exempel i debattartikeln från From och Larsson)?

 

• Både Polisen och Säpo förordar en strängare vapenreglering för att få bukt med det grova vapenvåld som gör livet otryggt för så många.

Varför motsätter sig då Socialdemokraterna att dela upp vapenlagstiftningen i en del för legala vapen och en del för illegala vapen?

 

• Därför har Polismyndighetens anslag ökat med 50 miljoner kronor för 2022 – i syfte att förkorta handläggningstiderna i vapentillståndsärenden.

Socialdemokraterna avsatte noll kronor till detta i sin budget och röstade mot Moderaternas budget där dessa 50 miljoner ingår. Varför tar man åt sig äran för detta?

 

• Polismyndigheten har också fått i uppdrag att redovisa hur handläggningstiderna kan effektiviseras. Av redovisningen ska framgå vilket resultat i form av kortare handläggningstider som kan förväntas på kort och lång sikt.

Under det senaste decenniet har JO konsekvent upprepat kritik mot exakt detta förfarande, och svaret från Polisen är detsamma nu som alla andra gånger. På vilket sätt har Socialdemokraterna tänkt att agera annorlunda denna gång?

 

Fredrik S

Uppsala

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.