torsdag 6 oktober

Opinion

Publicerad 25 september 2020 - 11:29

Debatt

”Södra har inte satt något mål om en halvering av älgstammen.” Foto: Anders Jarnemo

Debatt: ”Vi delar en historisk skuld i viltbetesfrågan”

Anders Friborg sprider falska påståenden och ägnar sig åt fria fantasier, skriver Södras Lars-Ove Johansson i en replik på debattartikeln Ridån dras ner för vår älgjaktkultur. Anders Friborg svarar direkt på anklagelserna.

Anders Friborg gör i en debattartikel en rad ogrundade påståenden i sitt angrepp på Södra på Svenskjakt.se den 21 september.

Friborg påstår att Södra driver en kampanj för att halvera älgstammen till fyra älgar i vinterstam per 1.000 hektar.

Han skriver vidare att Södra har stått för en felaktig rådgivning och därmed bidragit till en felaktig ståndortsanpassning.

Anders Friborg påstår också att betesskadorna inte är kopplade till älgstammens storlek, utan att det enbart beror på att gran planterats på tallmarker.

 

Viktig diskussion

Genom att sprida den typen av falska påståenden bidrar Anders Friborg till både polarisering och onödiga missförstånd om vad Södra och andra företrädare för skogsägarna säger. Diskussionen är för viktig för att föras på en sådan låg och affektmässig nivå.

Vi har förståelse för att Anders Friborg tycker att jaktkulturen är viktig att värna. Vi tycker detsamma. Men vi vill också betona vikten av att alla tar ett gemensamt ansvar. Annars blir alla förlorare, inte minst viltstammarna.

Utan tillräckliga foderresurser försämras kvaliteten och vi får se fler sjuka djur, lägre slaktvikter och försämrad reproduktion.

 

Noga förankrad

Precis som det finns olika uppfattningar bland skogsägare så finns det olika utgångspunkter inom jägarkåren. Vi vill gärna tro att de flesta är intresserade av fakta och rationella argument, och inte löst känslomässigt fabulerande. Södra är en demokratisk organisation med över 500 förtroendevalda som har stöd hos 52.000 skogsägande medlemmar. Den här frågan, liksom andra, är noga förankrad i våra led.

Södra har inte satt något mål om en halvering av älgstammen. Södras stämma har däremot gett organisationen ett uppdrag om att viltbetesskadorna ska minska och andelen tall i föryngringar öka.

För att nå dit måste både markägare och jägare ta ett ansvar för att skapa balans mellan viltstammarnas storlek och fodertillgången.

Märk väl att det inte går att nå målet om en part vägrar att ta sin del av ansvaret och enbart ser till sitt eget intresse. Det är alltså skadenivån och möjligheterna att odla tall som är Södras ingång, inte antalet älgar per tusen hektar.

 

Negativ trend bruten

Det finns en historisk skuld till den situation som uppstått. Att peka finger på vem som gjort mest fel, markägarna eller jägarna, leder bara till den återvändsgränd dit Anders Friborg visar vägen.

Under de senaste tio åren har Södras försäljning av tallplantor tredubblats. Det är alltså Södras aktiva rådgivning och skogsägarnas handlingskraft som brutit den negativa trenden med en felaktig ståndortsanpassning. Efterfrågan är glädjande nog så hög att det på vissa håll varit svårt att få tag i tallplantor.

Nu tar vi ytterligare höjd för det på våra plantskolor. Den trenden är viktig att hålla i. Det är också därför av största vikt att avskjutningsmålen nås under årets älgjakt.

Tallföryngringarna måste klara sig från allvarliga betesskador, annars blir det varken ny tallskog eller bra foderproduktion till viltstammarna.

 

Två älgar äter mer

Ännu ett påstående som Anders Friborg kommer med, att betesskadorna inte skulle vara kopplade till älgstammens storlek, är inget annat än fria fantasier. Vi vet med säkerhet att två älgar äter mer än en. Både älgstammens storlek och fodertillgången påverkar.

Älgen står för en betydande del av betesskadorna, men vi är noga med att lyfta fram att det är det sammantagna betestrycket från allt klövvilt som skapar dagens problem.

Skogsbruket, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har uttryckt att maximalt 30 procent av tallföryngringarna får skadas allvarligt av klövviltsbete. I dag ligger skadorna på 56 procent i Götaland och 45 procent i landet. Om målet nås skulle det samhällsekonomiskt innebära ett tillskott på 11,9 miljarder kronor årligen.

 

Gemensam utmaning

Om vi tillsammans, genom att plantera mer tall och når avskjutningsmålen, tar oss an utmaningen så närmar vi oss en bättre balans mellan vilt och fodertillgång.

Det skulle förhoppningsvis då även uppstå en bättre balans i relationen skogsägare och jägare än den Anders Friborg ger uttryck för.

Tillsammans ska vi göra detta. Vi skogsägare tar vårt ansvar och vi jägare gör detsamma! Då får vi viltstammar i balans med fodertillgången.

 

Lars-Ove Johansson
Ordförande i Södras förvaltningsråd

 

Svar direkt: ”Södra borde ta något litet ansvar”

 

Svaret från Södra på min debattartikel blev ett pekfinger i magen. Ordföranden Lars-Ove Johansson talar länge och väl om hur okunnig jag är, men inte lika mycket om vem som planterat gran där det skulle ha varit tall.

 

Vad jag kan förstå så är det inte jägarna och definitivt inte älgarna som satt gran på tallmarker. Markägarna bör givetvis bära det ansvaret.

Men stora och starka organisationer och företag som exempelvis Södra har väl något litet ansvar, även de. De har ju experter på området som borde kunna hjälpa markägarna med kunskap.

 

Effekt har uteblivit

Man behöver dock inte vara expert för att se vilken effekt på betesskadorna den dramatiskt sänkta älgstammen har haft.

Den är lite svår att se, det medges – för den har uteblivit. Mer av samma medicin kommer antagligen att ge samma resultat.

Jag ger Johansson naturligtvis rätt i att två älgar äter mer än en. Men om det bara finns en tall att äta på, så är likväl betesskadorna 100 procent.

 

Skönt besked

Slutligen så vill jag tacka för beskedet att i alla fall Södra inte vill se en halverad älgstam, i storlek med Finlands.

Det var ett skönt besked för älgjägarna och älgarna.

 

Anders Friborg

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kommentera artikeln

Vad tycker du? Här kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver skapa ett konto och logga in först.
Tänk på att hålla god ton, inte byta ämne och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.
Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort.
Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen Svenskjakt.se.

Visa kommentarer

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget