söndag 2 oktober

Opinion

Publicerad 20 mars 2017 - 08:00

Debatt

När jägare och andra brukare får mindre inflytande i viltförvaltningsdelegationerna försämras viltförvaltningen, skriver debattörerna. Foto: Jan Henricson

Debatt: ”Regeringen förstör för viltförvaltningen”

Att förändra sammansättningen i viltförvaltningsdelegationerna gynnar inte förvaltningen. Tvärtom förskjuts inflytandet bort från lokala intressen och ger miljöorganisationer mer makt över exempelvis den lokala viltvården, vilket i första hand borde vara en fråga för dem som direkt påverkas av de växande klövvilts- och rovdjursstammarna.

I februari i år beslutade regeringen att viltförvaltningsdelegationer ska utökas med ytterligare två ledamöter.

Den ena reserveras för miljö- och naturvårdsorganisationer, som alltså får ytterligare en ledamot. Den andra viks åt natur- och ekoturismföretag, trots att det sedan tidigare finns en ledamot som representerar lokalt näringsliv och turism.

Regeringens beslut innebär att miljö- och naturintresset ges dubbelt så stort inflytande jämfört med jägar- och markägarintresset i länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer.

Miljöminister Karolina Skog (MP) motiverar förändringen med att vissa intressen ”varit underrepresenterade” och att det aktuella beslutet ger en ”bättre balans i delegationerna.”

 

Bara en sida av saken

Detta är ett mycket förvånande tillvägagångssätt för att, som regeringen säger, ”få balans”. Vissa intressen har ansetts vara underrepresenterade, samtidigt anförs att en del av de politiska ledamöterna har haft ett jaktintresse och att det därmed skulle bli en övervikt för jaktintresset.

Huruvida vissa av de politiska ledamöterna står nära miljöorganisationerna diskuteras inte.

De politiska ledamöterna är tillsatta för att representera folket och de partier de blivit invalda för.

Givetvis har dessa politiker egna erfarenheter och intressen som självfallet kan skifta från person till person och om ett län representeras av en övervikt åt något håll avspeglar det bara hur väljarna har röstat i valet.

 

Inga starka motiv

För att få kunskap om hur delegationerna fungerade genomförde regeringen förra året en undersökning som skickades ut till länsstyrelserna och delegationerna.

Den som läst inkomna svar kan knappast hitta några starka motiv för en förändring av sammansättningen. Länsstyrelserna anser överlag att det nuvarande systemet fungerar bra.

Även regeringen har anfört att viltförvaltningsdelegationerna till stor del fyller sin funktion på ett bra sätt, men menar samtidigt att sammansättningen av ledamöter behöver ändras.

Det är svårt att se detta som något annat än ett sätt att vikta om styrkeförhållandena till miljöorganisationernas favör.

 

Inflytande förskjuts

Tanken bakom viltförvaltningsdelegationerna är att skapa en lokal förankring i länen kring viltförvaltningen och att besluten flyttas närmare dem som berörs.

Ett annat syfte var att ge förutsättningar för en effektiv och adaptiv viltförvaltning på länsnivå.

Regeringens åtgärd främjar inte denna tanke, tvärtom förskjuts inflytandet bort från lokala intressen och folkvalda institutioner och ger miljöorganisationer mer makt över exempelvis den lokala viltvården, vilket i första hand borde vara en fråga för dem som direkt påverkas av de växande klövvilts- och rovdjursstammarna.

 

Centerpartiet förvånar

Mot bakgrund av detta menade vi i Sverigedemokraterna att det fanns anledning för Miljö- och jordbruksutskottet och riksdagen att markera en annan viljeinriktning kring viltvårdsförvaltningen.

Under utskottsmötet den 15 mars fick vi medhåll av Moderaterna, medan exempelvis Centerpartiet vägrade agera för att sätta press på regeringen.

Det är minst sagt förvånande, givet Centerpartiets höga svansföring tidigare i den här typen av frågor.

 

Runar Filper (SD), jaktpolitisk talesperson

Martin Kinnunen (SD), miljöpolitisk talesperson

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren. Du kan också använda dig av #jaktpol på twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kommentera artikeln

Vad tycker du? Här kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver skapa ett konto och logga in först.
Tänk på att hålla god ton, inte byta ämne och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.
Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort.
Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen Svenskjakt.se.

Visa kommentarer

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget