lördag 25 maj

Opinion

Publicerad 25 juli 2018 - 09:00

Debatt

Debatt: M: ”Så vill vi förenkla för svenska jägare”

Politiker ska förenkla jakten i Sverige, inte försvåra. Det är en av Moderaternas viktigaste utgångspunkter i jaktpolitiken. Vi vill att det ska vara enkelt att ha jakt och skytte som en hobby och livsstil, samtidigt som vi vill förenkla jägarnas möjligheter att sälja sitt eget kött.

Jakt och målskytte är djupt förankrade i det svenska samhället och en del av folkrörelserna. För många människor är jakten en livsstil och kan avgöra valet av exempelvis bostadsort.

Även sportskytte engagerar många och har en koppling såväl försvaret som idrottsrörelsen.

Ändå finns mycket kvar att göra på det jaktpolitiska området. Det tar exempelvis alldeles för lång tid att pröva vapenlicenser och det måste bli enklare att sälja köttet från jakten.

Därför har vi tagit fram flera förslag för att förenkla för jägare och skyttar:

 

• Förenklade regler för tillstånd och innehav av vapen. För att kunna jaga och bedriva skytte aktivt krävs det ofta fler vapen än vad som idag normalt tillåts i vapengarderoben. Vi vill därför skapa möjligheter för personer att inneha fler vapen. Vi vill också underlätta för att förvara vapen på annat ställe än där man är bosatt, om man exempelvis regelmässigt jagar på andra orter. Vi satsar även 5 miljoner kronor på bättre service och kortare handläggningstider för vapenlicenser.

 

• Nej till regeringens förslag till implementering av EU:s vapendirektiv om det ytterligare försvårar för jägare och skyttar. Regeringens utredningsförslag går alldeles för långt och riskerar att slå mot den svenska jägarkåren och skytterörelsen, då det går mycket längre än vad EU faktiskt kräver.

 

• Underlätta för försäljning av vildsvinskött. En växande vildsvinsstam kommer med många problem på landsbygden. För att fler jägare ska vilja jaga vildsvin är det viktigt att göra det enklare och mer lönsamt att sälja vildsvinsköttet. Moderaterna föreslår därför att jägare ska få sälja en mindre mängd vildsvinskött direkt till privatpersoner, med enda krav att det är testat för trikiner på samma sätt som jägare redan gör då de ska konsumera köttet själva.

 

• Minska vargstammen där den är som störst. Blir vargarna för många hindrar det en ökad matproduktion med fler betesdjur och är ett hot mot jakten och jägarnas hundar. Därför står vi fortsatt bakom målen när det gäller antal vargar, det vill säga max 170–270 individer. Vi vill att lagstiftningen följs, och det är ansvariga myndigheters uppgift att se till att det görs.

 

Tack vare jägarna

Jägarnas insatser är av mycket stor vikt för den svenska viltvården och för samhället i stort.

Tack vare jägarnas frivilliga insatser har vi livskraftiga viltstammar i landet, då de bidrar med allt från att rapportera vilt till att stödutfodra vintertid. Samtidigt hjälper våra jägare till att hålla viltet på en rimlig nivå och därmed hålla nere skadorna på åkrar och mark på landsbygden.

Moderaterna lovar att stå på jägarnas och skyttarnas sida och förenkla för de som jagar och utövar skytte.

 

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot, landsbygdspolitisk talesperson

 

Sommardebatt 2018

Före sommaren skickade Svensk Jakt en debattinbjudan till de åtta riksdagspartiernas jaktpolitiska talespersoner med en enkel frågeställning:

• Vad vill ert parti göra i jaktpolitiska frågor?

• Vilka frågor ser ni som viktigast att ta sig an på det jaktpolitiska området under de kommande åren?

Ämnesvalet var således fritt – inom det jaktpolitiska fältet. Debattartiklarna skrevs och lämnades till Svensk Jakt i månadsskiftet maj–juni. Ordningen för publicering av artiklarna har därefter lottats, vilket resulterade i nedanstående publiceringsdatum:

• Kristdemokraterna (Magnus Oscarsson): onsdag 27 juni

• Vänsterpartiet (Jens Holm): onsdag 4 juli

• Sverigedemokraterna (Runar Filper): onsdag 11 juli

• Liberalerna (Lars Tysklind): onsdag 18 juli

• Moderaterna (Sten Bergheden): onsdag 25 juli

• Miljöpartiet (Emma Nohrén): onsdag 1 augusti

• Centerpartiet (Eskil Erlandsson): onsdag 8 augusti

• Socialdemokraterna (Isak From): onsdag 15 augusti

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

  Senaste från Annonstorget

  Mest läst

   Delta i debatten

   Delta i debatten

   Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

   Samtidigt på JaktPlay

   Mina artiklar

   För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet

   Senaste från Annonstorget