onsdag 18 juli

Publicerad 10 oktober 2017 - 08:39

Debatt

Enklare regler vid försäljning av vildsvinskött skulle öka intresset för att jaga djuren. Dessutom vill Kristdemokraterna att staten betalar trikintesterna, skriver debattören. Foto: Jan Henricson

Debatt: ”Låt staten bekosta trikintest”

Den växande vildsvinsstammen i Sverige orsakar skador för mångmiljonbelopp varje år, vilket är förödande för lantbrukare och andra näringsidkare på landsbygderna. Många fler vildsvin måste skjutas, och Kristdemokraterna vill underlätta vildsvinsjakten.

Kristdemokraterna anser genom sin talesperson i landsbygdsfrågor, Magnus Oscarsson, att jaktbesluten nu riskerar att hamna i rättsprocessernas oändlighet. Foto: Riksdagen

Magnus Oscarsson (KD). Foto: Riksdagen

Vildsvinen orsakar inte bara skador för lantbruket. Utöver det har många villaägare fått sina gräsmattor uppbökade. Vildsvinen står också för ett stort antal viltolyckor i trafiken, omkring 3.000 per år.

Sveriges jägarkår har en avgörande roll att spela för att få ner vildsvinsstammen. Det måste fällas många fler vildsvin än i dag. Kristdemokraterna vill undanröja alla hinder som finns för att underlätta jakten på vildsvin.

 

Kameror ska inte märkas

Den effektivaste jaktmetoden för vildsvin är med åtel nattetid. Kameraövervakning av åteln underlättar jakten, men är i dag tillståndspliktig.

En statlig utredning har föreslagit att kamerabevakning av vilt vid åtlar inte ska omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsplikt. Detta är ett bra förslag som skulle underlätta jakten.

Däremot föreslår utredningen att det ska det införas krav på adressuppgifter på den som satt upp kameran. Detta innebär en risk för att integriteten hos jägare och maskinägare hotas.

Militanta aktivister kan missbruka adressuppgifter till jägare, därför är Kristdemokraterna emot ett sådant krav.

Det behövs även andra regeländringar för att underlätta jakt nattetid. Jag tänker i första hand på att förenkla reglerna för användning av rörlig belysning och ljusförstärkande mörkersikten.

 

Tillåt småskalig försäljning

Nästa problem att lösa är att när vildsvinet väl är skjutet så behöver jägaren få avsättning för köttet.

I dag tar jägarna själva hand om det mesta av köttet från de vildsvin som fälls i Sverige. Orsaken är kravet på att vildsvinskött först måste passera en vilthanteringsanläggning innan det kan säljas vidare till restauranger och butiker.

Kristdemokraterna har i riksdagen föreslagit att detta krav på vilthanteringsanläggning ska ses över.

Jag håller med Svenska Jägareförbundet om att det borde bli tillåtet med småskalig försäljning av vildsvinskött direkt från jägarna. Den modell som finns i Tyskland skulle kunna tjäna som inspiration. Där trikintestas köttet hos ett godkänt laboratorium och det finns spårbarhet varifrån det kommer.

De jägare som hanterar vildsvinskött har genomgått en utbildning och blivit certifierade för denna uppgift. Det borde vara möjligt att införa ett liknande system i Sverige.

 

Staten ska betala trikintest

För att ytterligare undanröja hinder för att det ska skjutas mer vildsvin, föreslår Kristdemokraterna att staten ska bjuda på avgiften för trikintest. Det skulle kosta staten cirka 10 miljoner kronor per år, vilket vore mycket väl använda skattepengar.

Jägarna har nyckeln till att hejda vildsvinens framfart. Det är därför mycket viktigt att vi politiker lyssnar på jägarnas åsikter, bland annat i form av de remissvar och andra inspel som kommer från jägarnas organisationer.

 

Magnus Oscarsson (KD)

Riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

  Mest läst

   Delta i debatten

   Delta i debatten

   Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

   Mina artiklar

   För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet

   Senaste från Annonstorget