torsdag 6 oktober

Opinion

Publicerad 7 september 2020 - 08:34

Debatt
Skribenten efterlyser dialog mellan renägare, Länsstyrelsen Jämtland, älgjägare och fågeljägare för en gemensam syn och lösning på avlysningar av småviltjakt som bygger på fakta.

Skribenten efterlyser dialog mellan renägare, Länsstyrelsen Jämtland, älgjägare och fågeljägare för en gemensam syn och lösning på avlysningar av småviltjakt som bygger på fakta. Foto: Olle Olsson

Debatt: ”Länsstyrelsen borde sluta gissa och ta reda på fakta”

När ska Länsstyrelsen i Jämtlands län sluta gissa och tycka och i stället ta reda på fakta? Svenska medborgare hindras från att jaga, vandra och fiska på våra egna marker av en länsstyrelse som skyr dialog och samförståndslösningar.

Fågeljakten med stående fågelhund har i Jämtland hamnat i kläm mellan rennäringen, älgjakten och Länsstyrelsen Jämtland.

Länsstyrelsen har valt att hänga upp sina beslut om att stänga av statens marker med hänvisning till att ”lösspringande fågelhund efter ripa är relativt arealkrävande jaktform” samt ”när sådan jakt bedrivs undviker renarna dessa områden”.

 

Älgjakt och säkerhet

Vidare hänvisar länsstyrelsen även till älgjakt och säkerhet: ”När flera jaktlag jagar på samma jaktområde uppstår en rad säkerhetsaspekter”. I sitt resonemang stödjer man sig på paragraf 27 i jaktlagen som säger att jakten ska bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och att människor och egendom inte utsätts för fara.

För framtiden behöver vi tillsammans genom dialog och vetenskap, i stället för gissningar, komma fram till lösningar som bygger på fakta innan beslut.

 

Klarlägganden krävs

Med ovan nämnda som bakgrund vill jag att Länsstyrelsen i Jämtlands län tydliggör följande:

• Hur störs renarna under jakt med stående fågelhund?

• Om de störs, hur stor är störningen?

• Vad är relativt stora arealer?

• Vilka bevis finns för att renar inte återvänder till område de varit i på grund av jakt med stående fågelhund?

• På vilket sätt skiljer sig älghundens drev av älg, som lätt kan bli ren i stället, mot den stående fågelhundens påverkan på renarna?

• På vilket sätt utsätts vilt, människor och egendom för fara vid jakt på älg med lösspringande älghund och fågelhund i samma jaktområde?

 

Dialog undviks

Här önskas fakta, med evidens, och inte allmänt tyckande.

• Vad är det som gör att länsstyrelsen konsekvent undviker dialog med fågeljägare?

• När kan representant från fågelhundsjägarna, till exempel i form av Svenska Jägareförbundet, vara med vid inventeringar av ren i syfte att öka förståelsen för beslut om avlysningar på grund av ren?

Jag efterlyser en aktiv dialog mellan renägare, Länsstyrelsen Jämtland, älgjägare och fågeljägare för en gemensam syn och lösning på avlysningar som bygger på erkända fakta.

 

Nödvändig utredning

Vidare är en utvärdering av hur många renar en viss areal kan bära i fjällterräng nödvändig, i syfte att inte slita på vår värdefulla natur.

Hänsyn ska då även tas till slitage av de motorcyklar och fyrhjulingar som görs på den känsliga naturen för att kunna sköta renarna.

Intressant är även att få kunskap om renarnas stressnivå påverkas under till exempel urskiljning, slakt och övrig hantering.

 

Fall för domstol

Svenska medborgares möjlighet att använda våra, statens, marker för rekreation som vandring, fiske, jakt med mera, hindras av bristande dialog till lösningar mellan berörda parter.

Länsstyrelsen i Jämtlands län agerande i denna fråga är absolut en fråga för Europadomstolen.

 

Jim Vejby

Jägare med stående fågelhund i Jämtland

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kommentera artikeln

Vad tycker du? Här kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver skapa ett konto och logga in först.
Tänk på att hålla god ton, inte byta ämne och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.
Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort.
Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen Svenskjakt.se.

Visa kommentarer

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget