onsdag 29 maj

Opinion

I förslaget om utökade möjligheter till avlyssning bör en juridisk avgränsning vad gäller jägare skrivas in, anser debattören. Foto: Lars-Henrik Andersson

Debatt: ”Jägarkåren är ingen kriminell organisation”

I riksdagens justitieutskott ligger ett förslag om avlyssning där bland annat Moderaterna och Kristdemokraterna finns med som förslagsställare. Med detta verktyg kan man ringa in kriminella organisationer och det är bra. Men man bör skriva in en juridisk avgränsning vad gäller jägarkåren.

Vi jägare är ingen kriminell organisation. Däremot använder vi mycket kommunikationsteknik, så vi är enkla att avlyssna.

Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forssell påstår i debattartikeln ”Vårt förslag är ingen Lex Hedin” att man har ett starkt förtroende för jägarkåren.

Om det är så, vad är det då problemet med att skriva in en juridisk avgränsning? Här saknas handling som stämmer överens med orden.

 

Inte trovärdigt

Moderaterna hävdar vidare att ”om det finns skälig misstanke om att en person är aktiv i ett kriminellt nätverk”, ska avlyssning kunna ske. Trots detta behöver inte jägarkåren vara oroliga angående förslaget till utökad möjlighet för avlyssning av kriminella, skriver Johan Forssell.

Det är lika trovärdigt som när myndigheterna inte följer riksdagsbeslutet från 2013 angående hur många vargar det ska finnas i Sverige.

”Vårt förslag är ingen ’Lex Hedin’”

Myndigheter saknar följsamhet till beslutet i riksdagen. Är det då konstigt att man söker få en juridisk avgränsning avseende avlyssning, och att den införs i liggande förslag?

Detta för att den jägarkår som man enligt Moderaterna har ett starkt förtroende till och för, inte ska bli utsatta för förföljelse.

Här vet inte den ena handen vad den andra gör.

 

Ingen uppföljning

I riksdagen finns ingen återkoppling, uppföljning och hörsamhet ut till samhället. Särskilt inte när det gäller myndigheter – åklagares och polisers agerande mot jägarkåren är ett exempel på det.

Att skapa ett starkt och stabilt samhälle kräver att man ser beslut, vilja och gärning i ett större sammanhang, och detta ur ett helikopterperspektiv. Och inte påstå att man har ett starkt förtroende för en grupp, när man inte agerar utifrån sin påstådda uppfattning.

”Rättssäkerhet är grunden i en demokrati”

När myndigheter, domstolar, åklagare, polismyndigheten och det offentliga samhället harmoniserar i hur man bygger trovärdighet, trygghet och stabilitet i samhället, växer förtroende och tillit till beslutsfattarna.

Det finns aktörer som ser jägarna som kriminella, och man använder till och med polisens insatsstyrka för att bekämpa jägare.

 

Slutet nära

Det är när rättssamhället havererar som grunden och stabiliteten i vårt samhälle utvecklar sig till det vi ser i dag.

Till detta kommer som ovan angetts, missbruket av riksdagsbeslut från 2013 angående antalet vargar i Sverige.

”Direkt hänvisning till jägare för ökad avlyssning”

De som är fientliga mot jägarkåren bistår aktivt till denna avvikelse, gentemot det högsta beslutande organet i Sverige, riksdagen.

Här finns ett politiskt arbete att göra.

För när rättshaveriet börjar i den församling som stipulerar lagar och regler, då är slutet nära.

 

Carl-Johan Molander

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.