torsdag 19 oktober

Publicerad 14 mars 2017 - 10:38

Debatt

När vapendirektivet ska föras in i svensk lag måste regeringen föreslå en lagstiftning som inte försvårar för landets vapenägare, anser Sten Bergheden (M). Foto: Jan Henricson

Debatt: ”Jaga inte jägarna”

Jaga terroristerna, stryp deras tillgång till vapen och deras förmåga att sprida skräck och splittring i våra öppna samhällen – men jaga inte laglydiga jägare och sportskyttar, skriver moderaten Sten Bergheden.

Moderaterna har utnämnt Sten Bergheden till ny landsbygdspolitisk talesperson. Foto: Regeringen

Sten Bergheden (M). Foto: Regeringen

Hotet från den internationella terrorismen måste tas på största allvar. Attackerna i Paris, Nice, Bryssel, Köpenhamn, Berlin samt Istanbul de senaste åren är angrepp från krafter som hatar vårt sätt att leva.

Vi ska med kraft försvara det vi tror på – med såväl insatser i Sverige och genom ett samlat agerande i EU. Att vrida vapnen ur händerna på terrorister hör till de viktigaste insatserna. Det finns därför anledning att se över vapenlagstiftningen i flera av EU:s länder.

Men vapendirektivet ska också inriktas på just kampen mot terrorismen och inte på att försämra för exempelvis laglydiga svenska jägare och sportskyttar.

 

Illa genomtänkt

Moderaterna har genom hela arbetet med ett förändrat vapendirektiv varit tydliga och pådrivande för att laglydiga vapenägare inte ska drabbas av onödig byråkrati eller försämringar som inte löser problemen.

EU-kommissionens ursprungliga förslag var ovanligt illa genomtänkt och skulle ha medfört mycket negativa konsekvenser för vapenägare i hela EU utan att ha någon större påverkan på terroristernas tillgång till vapen.

Samtidigt har den svenska regeringens agerande varit mycket bristfälligt. I Europaparlamentet har företrädare för Miljöpartiet agerat för ännu hårdare krav, jämfört med vad EU-kommissionen föreslog.

I EU-förhandlingarna var det först när Moderaterna pressade regeringen som man faktiskt började agera för att värna de svenska jägarnas och sportskyttarnas intressen.

 

Välkomnar undantag

Genom aktivt agerande från bland annat Moderaterna har förslaget kunnat göras om. Den kompromiss som finns i dag har förbättrat förslagen, men vissa problem kvarstår, särskilt avseende sportskyttet.

Därför välkomnar vi att det finns möjligheter till undantag från regeländringar som kan sätta käppar i hjulet för laglydiga vapenägare.

När vapendirektivet ska föras in i svensk lag måste regeringen föreslå en lagstiftning som inte försvårar för landets vapenägare. Vi vill vara tydliga redan inledningsvis: vi kommer inte att gå med på några försämringar för laglydiga jägare, sportskyttar eller vapensamlare.

Det vore mycket olyckligt om regeringen avstod från att utnyttja rätten till undantag som därmed till exempel skulle rycka undan mattan för det svenska sportskyttet.

 

Stryp tillgångar

Redan i dag är det många laglydiga vapenägare som stöter på problem i sin kontakt med Polisen, till exempel långa handläggningstider för licenser. Det är oacceptabelt. Moderaterna har därför drivit på för snabbare licenshantering.

Att det finns utrymme för förbättring i flera EU-medlemsländers lagstiftning är tydligt. Men vägen för att komma till rätta med problemen är inte att ge sig på laglydiga medborgare.

Jaga terroristerna; stryp deras tillgång till vapen och deras förmåga att sprida skräck och splittring i våra öppna samhällen – men jaga inte laglydiga jägare och sportskyttar.

 

Sten Bergheden (M)

landsbygdspolitisk talesperson

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren. Du kan också använda dig av #jaktpol på twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Skribent

Debattredaktionen

debatt@svenskjakt.se

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

  Mest läst

   Delta i debatten

   Delta i debatten

   Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

   Mina artiklar

   För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet

   Senaste från Annonstorget