söndag 21 juli

Opinion

Publicerad 30 augusti 2017 - 09:36

Debatt

Kontinuerligt uppvisad skicklighet bör avgöra i jägarexamen, inte resultatet vid ett enskilt provtillfälle, anser debattören. Foto: Ulf Lindroth

Debatt: ”Hur kan vi förbättra jägarexamen?”

Att vara jägare är inget man blir av ett enskilt test, utan genom en process som ska pågå under en livstid. Att vid ett enda examinationstillfälle avgöra om den nye jägaren har de kunskaper som krävs för att få sin jägarexamen är direkt felaktigt.

Du läser nu en öppen artikel på Svenskjakt.se
Bli medlem med tidning

Dina händer är svettiga, ditt hjärta bankar. Adrenalinpåslaget gör att kroppen skakar, att du fryser, att du spänner dig. Tankar och känslor som dessa är inte ovanliga vid jägarexamens praktiska provtillfälle.

Att en aspirerande jägare ska avlägga examen för att visa sig redo är självklart.

Men att detta ska ske vid ett enskilt tillfälle känns ur utbildnings- och inlärningssynpunkt förlegat. Inlärning och kunskapsinhämtning ska vara varaktig och förberedande.

 

Provledaren avgör

Det är provledaren som avgör huruvida eleven uppnår de krav som ställs för att den nye jägaren ska kunna ansöka om licens för jaktvapen.

Vanligtvis sker detta vid ett examinationstillfälle där eleven genomgår ett antal praktiska prov – med antingen positivt eller negativt resultat.

Provledarens bedömning grundas alltså enbart på detta tillfälle, något jag tycker är direkt felaktigt och i slutändan farligt.

 

Djup inlärning

Forskning tyder enhälligt på att så kallad djupinlärning är det som ger oss bäst och mest effektiv inlärning.

För att bättre förbereda de blivande jägarna för det framtida jägarlivet är det enlig min mening ett måste att anpassa examinationen så fokus hamnar på djupinlärning, med den framtida jägarrollen i sikte.

Läkarstudenterna vid Karolinska Institutet genomför under termin 4 en stor och omfattande tenta. Tentan ger ofta upphov till stress, ångest och intensivt pluggande. Faktum är att omfattande tester som detta ofta inte får den långvariga effekt man eftersträvar.

Studier har visat att när studenterna tre år senare har fått frågor kring tentan så har resultaten varit undermåliga – de minns helt enkelt inte.

Med inspiration från läkarutbildningen, här finns en mängd likheter i fråga om ansvar vid utförande av professionen, föreslår jag följande.

 

Flera resultat

Istället för att vid en given tidpunkt leverera ett resultat ska eleverna leverera fler goda resultat under en längre tidsperiod. Eleven behöver leverera goda resultat på kontinuerlig basis och uppvisa sin skicklighet upprepade gånger.

Provledaren behöver inte begränsa sin bedömning till ett tillfälle utan kan få god tid på sig att bedöma elevens färdigheter.

Eleven kommer även ifrån det mycket stressande och nervpåfrestande momentet med ett enskilt provtillfälle.

 

Vill ha debatt

Syftet med denna inlaga är inte att avskaffa eller förenkla jägarexamen, tvärtom. Mängder av studier visar på positiva effekter av kunskapstester. Istället vill jag bjuda in till debatt och diskussion kring hur vi bäst kan organisera och förbättra jägarexamen.

Att vara jägare är inget man blir av ett enskilt test, utan genom en process som ska pågå under en livstid.

Därför kan vi heller inte begränsa examenstillfället till ett enskilt och tillfälle där eleven likt en tävlande ska leverera resultat – nej detta hör tävlingen och inte utbildningen till!

Elias Glaveby, legitimerad lärare

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Senaste från Annonstorget

Mest läst

Mina artiklar

För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet