fredag 7 augusti

Opinion

Publicerad 28 januari 2020 - 09:57

Debatt
Vapenmagasin

Debattören tycker att det är märkligt att regeringens förslag om reglering av vapenmagasin möter så starkt motstånd. Foto: Lars-Henrik Andersson

Debatt: ”Flera missförstånd kring regler för magasin”

Som jägare, medlem i Jägarförbundet och riksdagsledamot har jag tyvärr stött på en lång rad missförstånd i diskussioner kring regeringens senaste förslag om reglering av vapenmagasin. Jag beklagar att dessa missförstånd har påverkat andra partier i riksdagen och skapar förvirring bland oss jägare och skyttar.

De vanligaste missförstånden bygger alla på att man inte tycks ha förstått att förslaget från regeringen reglerar innehav av vapenmagasin på samma sätt som det för oss skyttar i dag är reglerat att inneha ammunition. Så är propositionen utformad.
Alla legala skyttar, samt rättsväsendet, är bekanta med reglerna kring hur vi hanterar vår ammunition. Därför är jag övertygad om att det är en bra idé att bygga vidare på den redan befintliga och välkända strukturen.

Jag har lobbat allt jag kan för att vi skulle få fram en lösning som fungerar för oss jägare och sportskyttar, och det gör denna.

 

Följer med licensen

Förslaget innebär att vi sportskyttar och jägare i och med licensen på vårt vapen automatiskt kommer ha rätt att inneha magasin till vapnet som överensstämmer med licensens ändamål, eller med rätten till innehavet av vapnet, utan vidare ansökningar. Det följer med licensen.

Samtidigt kommer polisen att kunna beslagta alla vapenmagasin som påträffas hos gängkriminella eller de som då innehar dessa illegalt, precis som det i dag gäller för ammunition.

 

Berör få av oss

Den skytt som vill ha magasin för vapen som man inte har licens för får ansöka om tillstånd för dessa magasin, precis på samma sätt som vi i dag måste ansöka om tillstånd att inneha ammunition till andra vapen än de vi har licens på.

Detta berör väldigt få av oss och för dessa magasin gäller att fylla i en blankett och skicka in – ett välbeprövat system som vi redan tillämpar med ammunition utan konstigheter. Tillståndet kommer inte att behöva förnyas.

Enligt min mening är detta ett bra förslag som inte kommer ur partipolitik utan kommer från två håll. Dels från Polismyndigheten med syfte att motarbeta det dödliga våldet och cirkulerandet av olagliga vapen. Dels ur det EU-direktiv som Sverige är förpliktigat att implementera.

 

Svårare för kriminella

Kommer en reglering av magasin ta bort all brottslighet och stoppa alla skjutningar? Så klart inte, men det är ju alldeles uppenbart att en reglering av magasin gör det svårare för kriminella, precis som polisen flera gånger har redogjort för och precis på samma sätt som regleringen av ammunition gör det svårare för de kriminella.

 

Hög svansföring

I dagar som dessa, där svenska folket är villiga att överge långt större friheter än den att okontrollerat äga vilka vapenmagasin som helst för att komma åt utvecklingen med dödskjutningar, så tycker jag det är märkligt att detta förslag ska möta sådant motstånd. I synnerhet från partier som annars har så hög svansföring i att vilja skärpa alla möjliga lagar i syfte att komma åt brottsligheten.

Det här är ett förslag som både ger polisen ett verktyg mot gängvåldet som de efterfrågar, som uppfyller EU:s krav och som ger oss laglydiga skyttar regler som vi i dag är vana vid.

 

Björn Petersson

Jägare och riksdagsledamot (S)

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget