onsdag 6 juli

Opinion

Publicerad 4 oktober 2021 - 06:00

Debatt

Engagemanget för rätten till jakten och fisket på statens mark ovan odlingsgränsen är tydligt, men blåser upp motsättningarna, enligt skribenterna. Foto: Lars-Henrik Andersson

Debatt: ”Flera felaktigheter om jakträtten i fjällen”

Svenska samernas riksförbund, SSR, kan aldrig acceptera att okunskap och oriktiga påståenden används för att öka motsättningarna och konflikterna mellan oss och andra grupper. Sätt er in i samtliga fakta innan ni uttalar er.

Matti Blind Berg.

Mats i Kirunas debattinlägg ”Motsättningarna ökar om särbehandling tillåts fortsätta” är både onyanserad och innehåller flera felaktigheter som inte kan stå oemotsagda.

Skribentens sätt att resonera bygger på synsättet att majoritetssamhället och de som genererar en större ekonomisk vinst ska ha mer att säga till om än minoriteten, i detta fall samebyarna. Men det är just detta som mänskliga rättigheter handlar om. Att ge skydd för grupper som inte tillhör majoritetssamhället.

 

Jakt till utomstående

År 1886 när den första renbeteslagen infördes i Sverige uttalades att mark ovan odlingsgränsen var ”till samernas uteslutande begagnande”, men att samernas jakt och fiske skulle förvaltas av staten eftersom samerna inte var organiserade eller kapabla att själva sköta ett upplåtelsesystem. Denna ordning har gällt sedan dess.

Under 1900-talet uppläts jakt och fiske till utomstående efter att berörd sameby hade hörts. Avgifterna gick till samebyarna och Samefonden.

Intresset för jakt och fiske i fjällen ökade när motorfordon gjorde fjällen mer tillgängliga och vi fick mer fritid. Det fanns intresseorganisationer som tydligt lobbade för en mer omfattande jakt.

 

Ökad konflikt

Jenny Wik-Karlsson.

Under 1980-talet började staten ändra beskrivningen av jakten och uttalade att staten som markägare hade en egen jakt- och fiskerätt. Detta protesterade vi emot från samisk sida.

Ändå infördes år 1993 ett upplåtelsesystem som innebär att jakt och fiske ska upplåtas. Samtidigt kom Sametinget till.

De båda besluten från staten har ökat konflikten mellan samer inom och utanför samebyarna. Denna ordning har gällt sedan dess, men är nu under översyn.

En översyn som utifrån ett rättsligt perspektiv är rimligt. Statens agerande i förhållande till samebyarnas rättigheter har kritiserats av flertalet tunga instanser både nationellt och internationellt.

 

Ingen särbehandling

Att tillerkänna samebyarna rättigheter som de de facto redan har men som felaktigt fråntagits dem är inte särbehandling. Att inte agera utifrån vad som faktiskt är rättsligt korrekt vore direkt i strid med allmänna rättsprinciper.

Skribentens resonemang innebär således motsatsvis att samebyarna ska fråntas sina grundlagsskyddade rättigheter.

Att den nu pågående utredningen tar sitt avstamp i juridiken och Högsta domstolens resonemang i Girjasmålet är inte något som kan betraktas som märkligt, utan måste snarare ses som helt naturligt.

 

Sätt er in i fakta

Svenska samernas riksförbund, SSR, kan aldrig acceptera att okunskap och oriktiga påståenden används för att öka motsättningarna och konflikterna mellan oss och andra grupper.

Skribenten bidrar inte med något som leder oss framåt på ett konstruktivt sätt i sitt debattinlägg, utan bidrar enbart till att ytterligare blåsa upp och polarisera debatten.

SSR vill avslutningsvis uppmana alla som deltar i debatten i det offentliga rummet att inte bidra till att ytterligare blåsa upp och polarisera debatten.

I dag är det svårt att hitta lösningar på problemen som staten på så många sätt bidragit till och som lett till de konflikter som finns i de norra delarna av Sverige om markanvändningen.

Sätt er in i samtliga fakta innan ni uttalar er.

 

Matti Blind Berg, förbundsordförande  

Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kommentera artikeln

Vad tycker du? Här kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver skapa ett konto och logga in först.
Tänk på att hålla god ton, inte byta ämne och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.
Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort.
Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen Svenskjakt.se.

Visa kommentarer

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget