tisdag 27 februari

Opinion

Att medlemmar i samebyar får jaga älg på privatägda fastigheter är både farligt och konfliktskapande, skriver debattören. Foto: Kenneth Johansson

Debatt: ”Dubbla jakträtter är livsfarligt och konfliktskapande”

I området som omfattas av Girjasdomen äger staten och privatpersoner marker. Privata markägare i Girjas får köpa jakt- och fiskekort av samebyns förening, i stället för som i vanliga fall från staten. Samebyn har även rätten att neka jakt, fiske eller att besöka egen privatägd mark, exempelvis när medlemmarna i samebyn har sin älgjakt.

Samebyar har även rätt att jaga högvilt på privatpersoners mark ovan hela odlingsgränsen, det föreligger dubbla jakträtter. Livsfarligt och konfliktskapande.

Rättigheterna behandlas utan insyn i enlighet med majoritetsägarna av samebyns förening och deras intressen. Samebyn har även makt över privata markägares byggrätt. Man kan göra äganderätten värdelös.

Länsstyrelsen styrker ofta godtyckliga överklaganden på bygglov, där samebyn bedömer att renskötselns verksamhet kan påverkas.

 

Nyckfulla värden

Allt som sker utanför tätbebyggt område kan bedömas som störande verksamhet för renskötseln, renarna rör sig ofta vid bebyggelse.

Värdet på privatmark ovan odlingsgräns blir nyckfullt beroende på samebyns ekonomiska föreningsintressen.

Privatpersoner kan bevisa sin ursprungsrätt mot samebyn genom en utdragen kostsam okalkylerbar domstolsprocess. Alternativt genom att vara värdefull för föreningens, samebyns, majoritetsägares intressen.

 

Jakt säljs öppet

Exklusiva rättigheter i form av jaktresor till förbudsområdena, säljs samtidigt öppet av samebyns förening, med medföljande guide. De har rätt till det.
Fler samebyar har stämt staten, det berör enorma områden. Domstolarna kommer fortsatt att döma efter lagen.

Argumenten att allt är grundlagsskyddat är felaktigt. Betänk att urfolket samer inte är synonym med samebyar som företräder renskötseln. Många renskötare är inte samer. Därför är förändringar av rennäringslagen så viktigt, så fundamentalt viktigt. Alla människor ska vara lika inför lagen.

 

Krister Pounu (KD)
Kiruna

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget