lördag 2 december

Opinion

På 1970-talet kom vi fram till att ett högt jakttryck på kalv ökade älgstammens kvalitet. 50 år senare diskuterar vi samma sak, för målet hög medelålder är fortfarande inte uppnått, skriver debattören. Foto: Per Andersson

Debatt: ”50 år har gått och kring älgen diskuteras samma sak”

Anpassa jakttiden efter älgtillgången, avskaffa avlysningsjakten och bruka skogen med metoder som gynnar både vilt och ungskog. Titta på hur skogsbruket bedrevs för 50 år sedan, då vi hade mycket mer älg än nu.

Jag började min jaktliga bana 1976 och har sedan dess varit med på alla turer kring detta med älgen.
Som vi alla känner till så fanns det oerhört med älg i början på 1980-talet. Vad jag minns diskuterades inte skogsskador särskilt mycket på den tiden. Storskogsbruket och jägarsidan gick hand i hand för att få en älgstam som byggde på kvalitet.
Jakttrycket skulle vara stort på kalv för att höja medelåldern. 50 år senare diskuterar vi samma sak, för målet med en hög medelålder är fortfarande inte uppnått.

Möjliga förklaringar

Jag ställer mig frågande till varför inte beslutande myndigheter vrider tillbaka klockan och tittar på hur skogsbruket bedrevs för 50 år sedan.
Nedan några punkter som kan vara förklaringar till den turbulens som nu råder kring älgförvaltningen.
• Älgens naturliga föda röjdes bort, besprutades och har inte återhämtat sig.
• Antal plantor vid föryngring minskade från 3.000 till 1.500 per hektar.
• Att föryngra genom fröträdsställning har mer eller mindre upphört inom storskogsbruket.
• Produktionsskogar innehåller väldigt få inslag av löv. Ser mera ut som i en trädgård med morötter.
• Till stora delar handlar det som i de flesta andra sammanhang om ekonomi, där det till exempel inte lämnas fröträd med risk för att de blåser omkull och medför högre kostnader för skogsbruket vid tillvaratagande.

 

Del 1: Älgjägarnas rop på hjälp – kallade till krismöte: ”År från år missar vi så fruktansvärt mycket”

 

Några förslag till åtgärder:
• Mera frösådd skulle medföra mera mat till viltet och även ge en bättre kvalitet på virket på sikt.
• Röja försiktigt vid förstaröjning för att skapa mera viltfoder.

 

Kvalitet på älgstam:

• För att uppnå högre medelålder och en bättre fördelning mellan ko och tjur tror jag att en lämplig avskjutning en tredjedel av vardera ko, tjur och kalv.
• Jakttiden bör anpassas efter älgtillgången. Som det ser ut i dagsläget skulle jakten avslutas 30 november.
• Avskaffa det som i jägarkretsar kallas för utrotningsjakt (avlysningsjakt).

Nya utmaningar

Vissa av punkterna ovan är naturligtvis svåra att genomföra, för allt handlar i slutändan om ekonomi och att tillgodose aktieägarnas intressen.
Tillväxten i skogen ska drivas på med gödsling och dylikt för att snabbare nå slutaverkningsålder, som verkar ha sjunkit till 55–60 år. Något som sker med Skogsstyrelsens godkännande, vilket verkar en aning konstigt.
Jag är övertygad om att skogsbruket inom några år står inför nya utmaningar.

 

Håkan Alkberg

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.