söndag 24 september

Vargjakt ska kunna avgöras i domstol

Förbudet i jaktförordningen mot att överklaga beslut om jakt efter skyddade arter står i strid med EU-rätten, anser Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen gick på bevarandesidans linje. Att Naturvårdsverket är sista instans när vargjaktbeslut överklagas är inte tillräckligt. Domstolen finner att ett sådant förfarande strider mot EU-rätten.

Så här skriver Högsta förvaltningsdomstolen på sin hemsida om utslaget:

Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till om ett beslut om licensjakt efter varg som fattats av Naturvårdsverket kan överklagas till domstol, trots att det enligt 58 § jaktförordningen inte får överklagas.

EU:s så kallade livsmiljödirektiv ställer klara, detaljerade och ovillkorliga krav på medlemsstaternas lagstiftning när det gäller att skydda hotade arter som till exempel vargen. Jakt kan tillåtas endast under vissa angivna förutsättningar.

I EU-domstolens rättspraxis ställs krav på möjligheter till domstolsprövning när det gäller att skydda enskildas rättigheter och när det krävs för att ge EU-rätten en ändamålsenlig verkan.

Högsta förvaltningsdomstolen anser att EU-domstolens praxis också innebär följande. Miljöorganisationer kan som företrädare för allmänna intressen göra gällande rättigheter som baseras på livsmiljödirektivet. Det krävs ett effektivt domstolsskydd av sådana rättigheter. Om direktivet ska kunna ges en ändamålsenlig verkan fordras att nationella domstolar kan pröva om nationella regler håller sig inom de gränser som direktivet anger.

Högsta förvaltningsdomstolen finner att frågan om kraven i livsmiljödirektivet har uppfyllts således måste kunna prövas i domstol. Förbudet i jaktförordningen mot att överklaga beslut om jakt efter skyddade arter står därmed i strid med EU-rätten.   

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev