söndag 22 oktober

Jakt & prylar

Remington 783 – vapenpresentation

Remington 783. Foto: Mattias Lilja

Remington 783. Foto: Mattias Lilja

Vapentillverkargiganten Remingtons enklare studsare har aldrig varit särskilt dyra, och modell 783 är inget undantag.

Polisens trovärdighet urholkas allt mer

Under senare tid har det varit mycket diskussioner om polisens hantering av vapenärenden, framför allt beträffande handläggningstiden som är extremt lång i vissa distrikt.

Inget JO-beslut om vapenhantering innan sommaren. Foto: Mattias Lilja

JO-beslut om vapenlicenser dröjer

Justitieombudsmannen Cecilia Renfors tog i mitten av oktober initiativ till att utreda polisens handläggningstider för vapenlicensärenden. Den 13 januari skulle Rikspolisstyrelsen ha svarat på JO:s frågor.

Nytt datasystem ska korta väntetider

Sedan början av januari har polisen ett nytt datasystem för bland annat handläggning av vapenlicenser – Vapen-PÄR. Men än går det inte att se någon förkortning av handläggningstiderna.

Gyttorp investerade 2011 i en toppmodern ammunitionsfabrik i Nora.

Norma köper delar av Gyttorp

Under onsdagen blev det klart att ammunitionstillverkaren Norma Precision AB förvärvar delar av både ammunitionstillverkaren Gyttorp Cartridge och försäljningsbolaget Gyttorp Jakt.

Anschütz 1727. Foto: Mattias Lilja

Anschütz 1727 – vapenpresentation

Anschütz klingar välbekant hos många. Nu lanserar man en rakrepeter i kaliber .17 HMR avsedd för jakt.

Fortfarande ingen licens efter fyra månader

På julafton är det fyra månader sedan Björn, jägare från Stockholm som Svensk Jakt tidigare skrivit om, lämnade in en licensansökan om ett jaktvapen.

I Sverige behövs inga skärpta regler för vapenförvaring. Men i de fall det behövs är det bättre att EU påverkar det enskilda medlemslandet än öppnar vapendirektivet, enligt EU-parlamentariker Christofer Fjellner (M). Foto: Jan Henricson

EU-politiker lugnare i vapendiskussion

EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M) är mindre orolig nu än tidigare för att EU-kommissionen förbereder stora förändringar av vapendirektivet.
– Det verkar som att kommissionen ska satsa på att bekämpa den illegala vapenhanteringen, och inte planerar några större förändringar av reglerna för legala vapenägare, säger Christofer Fjellner till Svensk Jakt.

Hur agerar Jägareförbundet för att polisen ska komma tillrätta med de långa väntetiderna? Foto: Mattias Lilja, Montage: Daniel Sanchez

Lång väntan på vapenlicenser – vad gör förbundet?

Som Svensk Jakt vid upprepade tillfällen rapporterat är väntetiderna för handläggning av vapenlicensansökningar i många delar av landet orimligt långa. Värst är situationen i storstadslänen. Hur agerar Jägareförbundet för att polisen ska komma tillrätta med de långa väntetiderna?

Jaktskytteklubbarna i Jönköpings län föreläggs nu att inventera vad kommuner och länsstyrelse bedömer vara miljöfarlig verksamhet. Foto: Magnus Rydholm

Hårda miljökrav ställs på skjutbanor

Jaktskyttebanorna i Jönköpings län har fått eller kommer att få ett föreläggande från kommunerna där de beordras att inventera sin miljöfarliga verksamhet. För de som tvingas ta konsulter till hjälp betyder det en kostnad på tio tusentals kronor.