Uppmaning till JK att granska avlyssning i Hedinfallet

JK har all anledning att granska hur det gick till när åklagaren fick tillstånd att avlyssna industriledaren och vargdebattören Karl Hedin. Inte minst beroende på att JK tidigare kritiserat Västmanlands tingsrätt för att inte följa regelverket vad gäller ärenden om telefonavlyssning. Det skriver Karl Hedin i ett brev till Justitiekanslern.

Domstol upphävde beslut om beslagtagna vapen: Polisen tog två av Lennarts jägarår

Premium

Efter mer än tusen eftersök och ett långt liv utan så mycket som en betalningsanmärkning fick Lennart Andersson sina vapenlicenser återkallads av Polismyndigheten, och två av de jägarår som rimligtvis hör till Lennarts sista togs ifrån honom. Allt beroende på att han fått tillbaka ett vapen som stals för nästan 40 år sedan.

Efter fyra år i limbo kan Marcus jaga igen

Premium

Fyra års väntan och oro är över. Efter att åklagaren avfört jägaren Marcus Glad ur utredningen om illegal vargjakt kan han nu se fram mot en riktig jakthöst igen.

Justitiekanslern säger nej till Karl Hedin

Justitiekanslern, JK, säger nej till industriledaren Karl Hedins önskemål om ett möte, där han ville utveckla vad han utsatts för i det så kallade Västmanlandfallet. JK har heller inte för avsikt att gå vidare med något av de klagomål Hedin framfört på hur han behandlats av rättsväsendet.

Jägarna kan tvingas betala för blyhagelkontroller

Premium

Jägarna kan tvingas att betala en avgift när och om kommunernas miljöinspektörer kontrollerar om de har blyhagel med sig i och i närheten av våtmarker. Jägareförbundet kritiserar att en sådan ordning införs.

Jägareförbundet sågar förslag om skyddsjakt på dov

Premium

Länsstyrelsen i Kalmar län förbereder ett beslut om omfattande skyddsjakt på dovvilt i Västerviks kommun. I ett yttrande om förslaget är Jägareförbundet Kalmar län inte nådigt i sin kritik.

Vargens referensvärde ska utredas på nytt. Naturvårdsverket har engagerat två internationella forskare för att genomföra de vetenskapliga analyserna.

Internationella forskare ska utreda vargstammens storlek

Naturvårdsverket har engagerat två internationellt verksamma forskare för att analysera det så kallade referensvärdet för varg, det lägsta antal vargar som måste finnas för att EU:s krav ska vara uppfyllda. Frågan de ska besvara är om referensvärdet kan vara mellan 170 och 270 vargar.

Jaktvårdskonsulent Jöns-Lennart Andersson, Skåne, har avlidit i en ålder av 67 år.

Jaktvårdskonsulenten Jöns-Lennart Andersson har avlidit

Jaktvårdskonsulent Jöns-Lennart Andersson är död. Jöns-Lennart anställdes på Jägareförbundet 2002 och har under åren haft många uppdrag inom förbundet.

Karl Hedin förbereder skadeståndskrav på staten

Industriledaren Karl Hedin förbereder nu ett skadeståndskrav på staten, för det rättsövergrepp han utsatts för. I ett brev till Justitiekanslern jämnar hans advokat Sven Severin väg för det som ska komma.

Större insats för att kontrollera jägares vapenförvaring

Premium

Under året genomför Polisen en större insats för att kontrollera jägares och sportskyttars vapenförvaring. Cirka 1.500 kontroller ska göras i landet, vilket inte låter särskilt mycket men vid en jämförelse är betydligt fler än tidigare år.

Ett uppdämt behov när Elmia slog upp portarna

Premium

Det var som ett uppdämt behov när Elmia Game Fair genomfördes den gångna helgen. Och undra på det, med tanke på att det gått fyra år sedan senast.

På vakt för att rädda Östersjöns ejdrar

Läget är akut och om inget görs finns det snart ingen ejder i Östersjön. Till att börja med måste de kolonier som ännu finns kvar räddas. Budskapet från Lucas Wideman, ordförande i åländska föreningen Skärgårdens vänner, är bistert och glasklart. Nu går man på vakt för att rädda ådor, ägg och ungar från havsörn och andra predatorer.

”Var finns alla unga arga jägare?”

Jägarkåren lider brist på jaktpolitiskt engagerade unga jägare. Det verkar som om den framväxande generationen tycks tro att dagens jaktliga regelverk som förra generationens jägare kämpade fram ska räcka i evinnerlig tid. Så är definitivt inte fallet och det är en farlig väg för all jaktutövningen i framtiden.

Varg i kohage sköts av djurägare

På Valborgsmässoafton tvingades en djurägare i Halland att freda sina nötkreatur genom att skjuta en varg som befann sig i hagen. Länsstyrelsens personal var snabbt på plats, och kunde då konstatera att han handlat med stöd av paragraf 28 i jaktförordningen.

I motionen till Jägareförbundets årsstämma föreslås att återrapporteringen av resultatet av viltövervakningen kommer tidigare, och är mer jägarvänlig.

Nytt jaktår föreslås i motion till Jägareförbundets årsstämma

Premium

Ändra jaktåret så att det blir mer biologiskt anpassat och ändra arbetssättet för att rapportera skjutet vilt. Det är två av förslagen i en motion om viltövervakning, som gått till Jägareförbundets årsstämma.

Höga priser och för korta arrendetider engagerar medlemmar i Jägareförbundet som skrivit motioner för att få till ändringar.

Sveaskog kan bli skogsbrukets Lidl enligt en motion till Jägareförbundets årsstämma

Premium

Genom att ta ett steg i rätt riktning och sänka kostnaden för jaktarrenden kan Sveaskog bli skogsbrukets Lidl. Det sägs i en motion till Jägareförbundets årsstämma, i vilken förslagsställaren oroar sig över allt för höga arrendepriser.

Jägareförbundet kan på olika sätt bidra till att eftersöksjägare inom NVR får tillgång till bra och säker utrustning, enligt två motioner till årsstämman.

Bättre utrustning vid eftersök i motioner till Jägareförbundets årsstämma

Premium

Tre motioner till Jägareförbundets årsstämma berör eftersök. Två angående bättre utrustning till eftersöksjägarna, och en om förbättrad information om var viltolycka med älg inträffat.

Flera motioner till Jägareförbundets årsstämma behandlar varg och vargjakt.

Nya skyddsjaktregler på varg i motion till Jägareförbundets årsstämma

Premium

Människors livskvalitet försämras av närgående vargar och nya regler för skyddsjakt krävs, sägs det i en motion till Jägareförbundets årsstämma.

Miljövänliga hagelskott i motionsfloden till Jägareförbundets årsstämma

Premium

Om plast, inte om bly, handlar ett förslag där motionären ser framför sig hur Jägareförbundets engagemang för miljön tydliggörs, samtidigt som man har möjlighet att tjäna pengar.

I en motion till Jägareförbundets årsstämma föreslås att frågebanken till det teoretiska jägarexamensprovet revideras i grunden.

Flera förslag om bättre jägarexamen till Jägareförbundets årsstämma

Premium

Tidigare vice ordföranden i Jägareförbundet, Torbjörn Lövbom i Västerbotten, är mycket kritisk till jägarexamens teoretiska prov. I en motion till förbundets årsstämma föreslår han att frågebanken revideras, och att kostnaden för omprov halveras.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev