tisdag 18 juni

Viltvård

[cycloneslider id=”slide-12664″]

Röjning för viltet i lång ledningsgata

På en längre sträcka av en större kraftledning i Västra Götaland har viltvården fått genomslag i röjningen. Jaktvårdskonsulent Clas Magnusson har gjort flera stickprov längs sträckan och tagit bilder som visar att Svenska Kraftnät tänkt på viltet i sina röjningsanvisningar.

Det handlar om ledningssträckan mellan Timmersdala och Stenkullen, där högväxande arter har röjts bort, medan lågväxande som vide, sälg, hassel och vildapel har lämnats orörda.
– Det ser mycket bra ut. Om ledningsgator röjs på det här sättet istället för det gängse, när så gott som allt röjs ner till stubben, blir det mycket viltbete, säger Clas Magnusson och fortsätter:
– När attraktivt bete skapas på ytor där det inte gör något att viltet betar är det naturligtvis också en avlastning för produktionsskogen i trakten.

 

Något att ta efter

Saken uppmärksammades av jägaren Jan Eriksson som också han är positiv, och tycker att detta sätt att röja är något som alla med ansvar för ledningsgator kan ta efter.
På Svenska Kraftnät säger pressekreterare Olof Klingvall att man strävar efter att lämna lågväxande arter i ledningarna.
– Längs den aktuella ledningen är lågväxande vide, sälg, vildapel och hassel sparade för att vara till nytta för viltet, säger Olof Klingvall.
Han betonar att den skötsel som bedrivs idag innebär att kraftledningsgatorna är goda viltfoderproducenter.
– Om det är möjligt ur elsäkerhetsmässig synpunkt tecknar vi ibland odlingsavtal med markägare. Det kan vara julgransodling men också viltbetesodling. På senare tid har intresset för att producera viltbeten i kraftledningar ökat, säger Olof Klingvall.

 

Avtal träffade

Där tall har toppats i ledningen utanför Skara är det på sträckor där det finns viltbetesavtal.
– Besiktningar som Svenska Kraftnät gjort på sträckan visar att allt högväxande är nedröjt. Lågväxande för viltet viktiga växter har sparats och på de ställen där man toppat tall har vi upprättat odlingsavtal med markägare för viltnyttiga växter, säger Olof Klingvall.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Samtidigt på JaktPlay