lördag 2 december

Vapendirektivet går till hårdare angrepp mot jägarna

Hotet mot halvautomater kvarstår. Förbud mot handladdning. Separata vapenskåp för vapen och ammunition.
Det är några förslag som kommer läggas fram på ministerrådets möte på måndag.
– Det här bådar inte gott, säger Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa.

Turerna runt EU-kommissionens vapenförslag fortsätter. Vid ministerrådets förra möte tändes hopp om att ändringarna i vapendirektivet inte skulle bli så dramatiska.
Bland annat ansåg rådet att mentaltester för jägare och sportskyttar ska beslutas av medlemsländerna själva.
Till veckan kommer ministrarna från medlemsländerna träffas igen för att fortsätta diskussionerna. På mötet kommer rådet få nya förslag på bordet som gäller vapendirektivet. Diskussionsunderlaget är framtaget av ordförandelandet Nederländerna, och Sverige verkar stödja merparten av förslaget.
Svensk Jakt har kommit över förslaget, som ser allt annat än positivt ut för jägarna och sportskyttarna.
Bland annat innebär ett av förslagen i princip ett förbud mot halvautomater med löstagbara magasin.
– I det här nya förslaget är man mycket mer tydlig på just den punkten. Sedan rör man dock ihop kategorierna och har heller inga förslag om kompensation eller inlösning av de vapen som i praktiken kommer bli förbjudna med det här förslaget, totalt handlar det om 30.000 halvautomatiska kulgevär för jakt i Sverige, säger förbundsjuristen Ola Wälimaa. Dessutom omfattas alla halvautomatiska pistoler för målskytte.

Förbud mot halvautomater
Förslaget om femårslicenserna för halvautomatiska vapen ligger kvar, samtidigt som dessa vapen i praktiken blir förbjudna.
Vad gäller vapenköp på distans så medför det nya förslaget att du måste hämta ut vapnet där du köpt det. Köper en kirunabo ett vapen hos en handlare i södra Sverige så får han eller hon åka dit ner för att hämta ut det.
– Ett alternativ kan bli att vapnet får hämtas ut på posten eller hos en annan vapenhandlare, men dessa vill ju säkert ha kompensation för det vilket i sin tur leder till ökade kostnader för jägaren, säger Ola Wälimaa.
 Åldersgränserna föreslås däremot inte ändras så att t.ex. jaktutbildningarna på Naturbruksgymnasierna kan fortgå.
 När det gäller förvaringsfrågan så föreslås att vapen och ammunition ska förvaras i olika vapenskåp.
– Detta blir krångligt och en merkostnad för Sveriges vapenägare. Dessutom har tydligen inget undantag för transport tillkommit. Man kan ju inte förvara vapen i ett skåp när man reser, säger Ola Wälimaa.

”Teknisk inkompetens”
 Ytterligare ett förslag som han tycker är mycket ogenomtänkt är att alla väsentliga komponenter ska märkas med alla uppgifter, till exempel tillverkningsland, år och serienummer.
– Detta är inte praktiskt genomförbart i vissa fall och kan i vart fall inte gälla vapen som redan finns på marknaden utan här måste en övergångsbestämmelse till. Man vill dessutom lägga till magasin och patronläget på ett vapen som väsentlig del. Det här visar på vilken flagrant teknisk inkompetens de som skrivit förslaget har.
 Slutligen verkar det som om ett krav på vapenhandlartillstånd ska införas för alla modifieringar av ett vapen, inklusive av icke väsentliga delar, exempelvis att kapa en kolv.  
– Detta är att gå för långt, säger Ola Wälimaa.
Dessutom finns förslag om att handladdning av ammunition ska förbjudas och ska bara få utföras av vapenhandlare.
På måndag kommer alltså ministrarna från medlemsländerna gå igenom förslaget.
Senast slutet av juni ska ett gemensamt beslut fattas av ministerrådet och Europaparlamentet.

Om ministerrådet

Här kan du läsa mer om hur ministerrådet fungerar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev