Nya rutiner för att sälja björnkött

Nu är det upp till skytt eller markägare att själv ansöka om CITES-intyg vid försäljning av björnkött.

Sunne Jaktmässa ställs in

Sunne Jaktmässa ställs in på grund av pandemiläget.

Det är oklart om det egentligen fötts några vargvalpar i Långbogenreviret i år.

Den nyfödda valpen var en varg

Det var en nyfödd vargvalp som hittades övergiven på en skogsväg i Värmland den 9 maj i år. Dna från valpen bekräftar att det rör sig om en skandinavisk varg, men från vilket revir är ännu oklart.

Efterlyser bättre småviltsrapportering

Rapporteringen av fällt småvilt måste bli bättre. Annars kan ett antal jaktbara arter bli rödlistade. Inför årets småviltsjakt inför skogsbolaget SCA, vilka har många småviltsjägare på sina jaktmarker, en rapporteringsskyldighet när det gäller fällt småvilt på deras marker.

Hårdare straff för angrepp på jägare

Riksdagen har beslutat att den som angriper jägare under skyddsjakt och eftersök ska få ett tuffare straff.

Upplösning av viltvårdsområde kan komma att överklagas

Länsstyrelsen i Västernorrlands län har upplöst Timrå Norra VVO, ett beslut som förvånar viltvårdsföreningens ordförande Anders Hägglund.
– Det här är en fråga som SCA har drivit på egen hand och fått med sig en privat markägare, säger Anders Hägglund.

Ny och bättre metod för att hitta varghybrider

En ny och säkrare metod för att identifiera varghybrider har tagits fram, skriver det finska naturresursinstitutet Luke.

Missnöjda medlemmar uppmanas byta länsförening

Representanter för flera länsföreningar i Svenska Jägareförbundet uppmanar enskilda medlemmar som överväger att lämna förbundet efter helgens stämma, att i stället byta länsförening för att markera sitt missnöje och samtidigt stärka den linje man stödjer.

Konstituerande möte och beslut om ny generalsekreterare i slutet av juni

I samband med helgens förbundsstämma höll Jägareförbundets nya styrelse ett kort möte. Där togs beslut om vilka som har teckningsrätt för Svenska Jägareförbundet, i ett läge där då både den tidigare ordföranden Torbjörn Larsson och generalsekreterare Bo Sköld lämnat sina uppdrag.

”Nu gäller det att bygga förtroende igen”

I lördags valdes Peter Eriksson att efterträda Torbjörn Larsson som ordförande för Svenska Jägareförbundet. Det är ett djupt splittrat förbund som Peter Eriksson tar över. Hur ska han hela såren efter stämman och ena det sargade Jägareförbundet?

Naturvårdsverket förtydligar författningstext

Naturvårdsverket presenterade i mars en delrapport som innehöll förslag på författningstexter med syfte att ge Naturvårdsverket rättsligt stöd att utföra uppdraget i framtiden. Myndigheten har nu valt att föreslå en alternativ författningstext för att förtydliga sitt mandat.

Viltvårdsområde upplöst på grund av stora betesskador

Länsstyrelsen i Västernorrlands län har upplöst Salsåkers VVO och Timrå Norra VVO. 

Historisk årsstämma: Jägareförbundet djupt splittrat

Svenska Jägareförbundet är efter årets stämma djupt splittrat. Ett sårskjutet förbund, som nyvalde ordföranden Peter Eriksson uttryckte det. Elva län mot elva län.
Birgitta Isaksson, ordförande för Jägareförbundet Norrbotten, varnar nu för medlemsflykt.

Jägareförbundet ska verka för ny viltmyndighet

Svenska Jägareförbundet ska arbeta aktivt för en ny viltmyndighet. Det framkom på årsstämman i helgen. Bakgrunden är en motion från Kil-Forshaga i Värmland.
Dessutom klubbades flera andra motioner, om allt från eftersök till Svensk Jakts fria journalistiska roll.

Jägareförbundet ska se över stadgarna

För några år sedan gjordes ett försök att ändra i Jägareförbundets stadgar. Då fanns kritik att förslaget inte var förankrat. Nu görs nya försök att se över stadgarna och under årsstämman gjorde flera ombud tydligt att det denna gång inte får slarvas med förankringen.

Belöningsmedaljer till Larsson och Nordquist

Svenska Jägareförbundets årsstämma beslutade under lördagen om belöningsmedaljer till två avgående styrelseledamöter.

Iacobaeus ny ordförande i valberedningen

Svenska Jägareförbundets valberedning blev i princip utbytt i samband med årsstämman.
Den tidigare valberedningen hade ställt sina platser till förfogande, och stämman gick på de namn som den så kallade beredningsgruppen hade föreslagit.

Sténson lämnade förbundsstyrelsen

Henry Sténson förlorade ordförandestriden.
Han blir heller inte kvar i Jägareförbundets styrelse.
Det beslutade årsstämman, som i stället valde in Erik Ågren i förbundsstyrelsen.

Peter Eriksson ny ordförande i Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundets årsstämma valde på lördagen Peter Eriksson till ny ordförande i förbundet.
Striden var jämn in i det sista. Den slutna voteringen utföll med 26 röster för Peter Eriksson, 21 för Henry Sténson.

Ansvarsfrihet – men översyn av resultatdisposition

Svenska Jägareförbundets årsstämma beslutade om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och generalsekreteraren för 2020, men under frågan om resultatdispositionen uppstod debatt.