CWD har upptäckts i ett nytt område

Läget är ovisst för vildrenen efter att smittospår av CWD har hittats i jordprover från ett område som tidigare var befriat från sjukdomen.

Faunabro har smyginvigts

De vilda djuren får en egen bro vid Skara. Och att den kommer att nyttjas av älg och rådjur har det redan visat sig.

320 lodjur ska fällas i stamvårdande syfte

Lodjursstammen har ökat i Finland vilket ger utökad jakt. Totalt 320 djur ska fällas i stamvårdande syfte.

Jakttider och fridlysning i riksdagen

Genom att fastslå gynnsam bevarandestatus för fler arter, och tillåta jakt när nivån överskrids blir det lättare att komma till rätta med skador för lantbruk och fiskenäring. Det föreslår Ann-Sofie Lifvenhage (M) i en motion till riksdagen.

Glöm inte att motionera

Fram till årsskiftet är det möjligt för alla medlemmar att skicka in motioner till Svenska Jägareförbundets nästa årsstämma. Och en del av dessa antas och blir till verklighet.

Så fångar du lodjuret med viltkameran

För att rovdjursinventeringarna ska bli så säkra som möjligt är viltkameror en välbehövlig hjälp. Lodjur är särskilt tacksamma eftersom de gärna undersöker saker som sticker ut i naturen.

Moderat motion: Jaga älg utan begränsningar

Moderaten Ann-Sofie Alm föreslår att paragraf 33 i jaktlagen stryks och att fri jakt på älg därmed införs. Med det vill hon skydda skogen från betesskador.

Dagsböter för att ha tagit pejl från jakthund

En skogsägare i Eksjö kommun har dömts till dagsböter för egenmäktigt förfarande, efter att ha tagit pejlen av en jämthund som från grannmarken kom in på hans fastighet.

Stor vargflock fångad på film av viltkamera

Minst tolv vargar har konstaterats uppehålla sig i Siggeforareviret. Detta är klarlagt efter att de har fastnat på film.

Friskvårdsbidrag för jakt föreslås i motioner

I två av årets riksdagsmotioner föreslås att jakt och jaktskytte ska räknas in bland det som ger rätt till friskvårdsbidrag. Ett reglerat undantag skulle likställa exempelvis lerduveskytte med bågskytte som är en godkänd aktivitet, skriver Kjell-Arne Ottosson (KD) i sin motion.

MP-motionärer vill förbjuda ”oetiska jaktformer”. Exempel på det är enligt MP-motionärerna, grytjakt och anlagsprov för grythundar.

Få förslag mot jakt bland riksdagens motioner

Jaktmotståndet lyser i stort sett med sin frånvaro bland årets riksdagsmotioner. Vi fick läsa länge i Miljöpartiets motion Djurpolitik för en postpandemisk värld för att hitta förslag som försämrar för jakten och jägarna.

Krav på skärpta straff för ekoterrorister

I flera motioner vill riksdagsledamöter för oppositionen se skärpt lagstiftning och ökade polisinsatser mot djurrättsaktivister. Förslagen tar avstamp i brott som begås mot djurägare, slakterier, mejerier, men också mot det som drabbar jägare.

Bisamråttan ska inventeras med hjälp av helikopter

Hur långt söderut har bisamråttan spridit sig i Norrland? Länsstyrelsen i Jämtland ska i november inventera beståndet med hjälp av helikopter.

Karl Hedin skjuter tolvtaggare i Svensk Jakt nr 11

Inom de närmaste dagarna levereras ett färskt nummer av Svensk Jakt till våra prenumeranters brevlådor.

Rekordavskjutning: ”Vildsvin är det vanligaste jaktbytet i dag”

Det skjuts numera dubbelt så många vildsvin som älgar i Sverige. Jaktåret 2020–2021 sköts hela 158.809 vildsvin i landet.

Ökad vildsvinsjakt föreslås i flera riksdagsmotioner

Företrädare för flera partier föreslår att jakten på vildsvin ökar. Längst går liberalen Nina Lundström som anser att andra åtgärder ska övervägas om jakträttsinnehavare inte ser till att minska stammen.

Vem ska få jaga i Norrland – berörda politiker säger nej till samisk ensamrätt

Jägareförbundet varnar för att all jakt är hotad på statens mark i renskötselområdet, detta efter att rennäringslagen ses över i en statlig utredning.
Svensk Jakt har frågat samtliga 22 riksdagsledamöter från de tre nordligaste länen hur de ser på utredningens direktiv och om de anser att samerna ska ha ensamrätt att upplåta jakt och fiske på statens mark.

Antalet jaktkortslösare minskade – och ökade

Under jaktåret 2020/2021 ökade antalet lösta statliga jaktkort i landets samtliga län. Ändå minskade det totala antalet sålda jaktkort. Paradoxalt kan tyckas, men anledningen är att antalet jaktkort lösta av utländska jägare minskade med 40 procent – cirka 11.500 stycken – i pandemins kölvatten.

Minister ställs mot väggen om Girjasutredningen

Kritiken växer mot utredningen av en ny renskötsellag.
Bland annat ifrågasätts den snäva tidsramen och att utredningen inte tar hänsyn till lokalbefolkning, jägare, turism och skogsbruk. Trots att det finns ett riksdagsbeslut om att göra det.

Skyddsjakt på närgången varg: ”Kan orsaka allvarlig skada”

Efter att det kommit in två skyddsjaktansökningar på en närgången varg har länsstyrelsen nu beslutat att den ska skjutas.