Bland annat vildsvinsburgare är populära på svenskarnas bord. Foto: Lena Runer

Vildsvinskött har blivit populärt – brist råder på vissa håll

Vildsvinskött blir allt populärare och mer kött når nu ut till konsumenterna. I vissa regioner råder det nu brist på råvaran.

Jordbruksverket har sedan 2020 arbetat med ett projekt som syftar till att få ut vildsvinskött till fler konsumenter.

Enligt ett pressmeddelande har arbetet varit så lyckat att det nu råder brist på vildsvinskött på vissa håll.

Brist på vildsvinskött bekymrar branschen

Skiljer sig åt

– Tillgången på vildsvin skiljer sig åt mellan olika regioner, men klart är att det finns områden där stammen fortfarande är för stor. Vårt uppdrag med att öka efterfrågan på vildsvinskött syftar till att hålla vildsvinsstammen på en nivå som är acceptabel och i balans, säger projektledare Camilla Bender Larson på näringsutvecklingsenheten i pressmeddelandet.

Akut brist på vildsvinskött

Många intressenter

Det är många intressenter längs hela kedjan; jägare, markägare, ägare av vilthanteringsanläggningar, ansvariga för privata och offentliga restauranger, grossister och aktörer inom detaljhandeln.

– För att få en fungerande och balanserad viltkedja, där utbudet motsvarar efterfrågan, krävs att samarbetet fungerar. Det måste också ges förutsättningar för aktörer som hanterar vildsvinskött att kunna bli lönsamma så att det svenska vildsvinsköttet hamnar på tallrikarna, säger Camilla Bender Larson.

Jordbruksverket: Svår uppgift att balansera tillgång och efterfrågan på vildsvinskött

Ska stödja investeringar

Länsstyrelserna i län med vildsvin jobbar också med frågan.

– Länsstyrelserna i vildsvinslänen har reviderat sina regionala förvaltningsplaner för vildsvin. Vi hanterar även regeringens förstärkning av landsbygdsprogrammet för att stödja investeringar och samverkan i vildsvinskedjan, säger Ulf Larsson projektledare vid Länsstyrelsen i Kronoberg i pressmeddelandet.

Fakta

Jordbruksverket beviljade under hösten 2020 pengar till 13 projekt och under våren 2021 till ytterligare fyra projekt som ska bidra till att nå målen i regeringsuppdraget.

Det handlar om ekonomiskt stöd till:

  • Marknadsföring.
  • Kommunikation.
  • Kunskapshöjande åtgärder inom upphandling.
  • Förädling, exempelvis mathantverk.
  • Samarbete mellan berörda parter inom hela livsmedelskedjan.

Källa: Jordbruksverket

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev