Vildsvins bökande i skog kan påverka barrträdens tillväxt. Foto: Ingemar Pettersson

Vildsvin ger klart sämre tillväxt av barrträd

Premium

Examensarbetaren Andreas Lundgren vid Uppsala universitet har i en undersökning funnit att vildsvin endast i begränsad omfattning påverkar mikrobiologiska och näringsmässiga förhållanden i marken. Däremot orsakar vildsvinen en kraftig minskning av barrträdens tillväxt.

År 2009 var vildsvinspopulationen utbredd på 31 procent av landets yta och andelen ökade till 53 procent 2017. En bedömning pekade på att vi hade 300.000 djur 2019. Kostnaden för skador som drabbar jordbruket och deras ägare uppskattas till över en miljard kronor per år.

 

Bökar marken

Vildsvinens födosöksbeteende skiljer sig som bekant från andra djurs genom att de bökar och river upp marken. Andreas Lundgren ville undersöka hur detta påverkar skogsmarken och barrträden. Han jämförde inhägnade tall respektive granskogar, där vildsvin betade, med tall- respektive granskogar utan vildsvin.

 

Fosfor och nitrat

Markens mikrobiologi uppvisade ingen större skillnad mer än att kvoten svamp/bakterier blev större där vildsvinen bökade. Mängden tillgänglig fosfor och nitrat var något lägre inom vildsvinens hägn.

 

Stor skillnad

Trädens tillväxt bedömdes genom att mäta årsringarna och detta visade att trädens tillväxt var klart sämre där vildsvinen höll till. Tillväxten var upp till 33 procent lägre med än utan vildsvin. Dessa kan därmed påverka både den växande skogen och skogsägarens ekonomi.

 

Kjell-Arne Larsson

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev