Påverkas älgen negativt av ett varmare klimat? Det och annan klimatpåverkan ska SLU studer i tre nya projekt. Foto: Kenneth Johansson

Klimatets påverkan på viltstammarna studeras

Hur påverkar ett förändrat klimat våra viltstammar? Hur kan vi genom olika åtgärder mildra effekterna av sommartorka och varmare vintrar? Tre nya forskningsprojekt ska ge svaren.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, startar tre projekt som ska ge svar på hur ett förändrat klimat påverkar både djur och växter. Förra sommarens extrema värme och torka har bland annat påverkat älgen.

 

Älgstammen påverkas

SLU tror att älgstammen missgynnas av ett varmare klimat och Låga kalvvikter under förra höstens älgjakt kan vara ett tecken på sådan negativ påverkan.

Annat klövvilt, som vildsvin och dovhjort, kan gynnas av varmare vintrar.

SLU vill studera hur klimatförändringar kan skynda på en naturlig förändring av klövviltstammarna och olika arters utbredning. Samtidigt påverkas också viltstammarna av skogsbruk, jordbruk och aktiv viltförvaltning.

 

Mera kunskap

Syftet med de tre, med varandra sammanvävda, projekten är att förstå hur extremväder och ett föränderligt klimat påverkar fördelningen av foder och vilt, direkt och indirekt.

Mer om projekten kan du läsa här.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev