Gäss på fält

Mest pengar får projektet ”Från fält till flyttväg” som handlar om förvaltningen av gäss i ett förändrat jordbrukslandskap. Foto: Anders Jarnemo

Jägarna betalar miljoner till viltforskningen

Premium

Naturvårdsverket har fördelat 11,7 miljoner kronor ur Viltvårdsfonden på tre större forskningsprojekt. Det handlar om vildsvin, annat klövvilt och fåglar.

Varje år fördelar Naturvårdsverket ett anslag ur Viltvårdsfonden till viltforskningen som bedrivs vid universitet och högskolor. Storleken på anslaget bestäms av regeringen.

I år har 11,7 miljoner kronor delats ut, varav det största anslaget går till forskningen ”Från fält till flyttväg” och som handlar om förvaltningen av gäss i ett förändrat jordbrukslandskap.

Forskningen som bedrivs vid Högskolan i Kristianstad och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, är upplagd över sex år, och de 5,7 miljoner kronor man nu får ur Viltvårdsfonden gäller för perioden 2020–2022.

 

Förvaltning av klövvilt

En rejäl påse pengar går också till forskare vid Linköpings universitet. Under tiden 2020–2022 ska de använda 2,7 miljoner kronor till forskning om ”Klövvilt under förändring: ekonomiformatik för förvaltning av ekologiska samhällen”.

Bakom den krångliga benämningen beskrivs hur projektet ska skapa ett nytt ramverk för förbättrade uppskattningar av klövviltarternas populationstätheter, främst kron, dov och vildsvin, och vilken avskjutning som behövs för att nå uppsatta mål.

Utöver det ska man ta fram ett verktyg med vilket man ska kunna uppskatta vilka konsekvenser skilda viltvårdsstrategier får.

 

Minskade vildsvinsskador

Det tredje större forskningsprojektet som bedrivs vid SLU får 3,1 miljoner kronor i ett försök att minska vildsvinens skadeverkningar.

Projektet Rädsla som verktyg för att reducera vildsvinsskador i jordbruksmark ska undersöka om ljud från människor, eller predatorer, eller att genom selektiv jakt lära suggorna att det är farligt att ta med sina kultingar ut på särskilda fält i jordbrukslandskapet. Även det projektet ska pågå under 2020–2022.

 

Nordisk kongress

Utöver dessa tre större projekt delar Naturvårdsverket ut 50.000 kronor till en workshop som ska behandla hur viltkameror kan användas i viltförvaltningen, samt 100.000 kronor till en kongress där den nordiska viltforskningen ska diskuteras. I båda fallen står SLU som arrangör.

Inför årets beslut om forskningsmedel inkom sammanlagt 22 ansökningar från universitet och högskolor, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev