Varnar för förhöjda cesiumhalter i vildsvin

Ulf Frykman, specialist på cesium i viltkött, varnar för förhöjda cesiumhalter i vildsvinskött framöver, främst i Gävleborgsområdet. 
Än så länge har inga prover tagits från vildsvin skjutna i Gävletrakten.

För drygt fyra år sedan genomfördes en studie där Strålsäkerhetsmyndigheten lät mäta halterna av cesium -137 i 24 vildsvin. Under 2013 gjordes ytterligare mätningar. Totalt handlade det om 119 vildsvinsprover. De flesta vildsvinen kom från områden i norra och västra Uppland samt östra Västmanland.
14 av dessa 119 vildsvin hade halter över gränsvärdet för försäljning, 1.500 becquerel per kilo. Medelvärdet var cirka 600 becquerel per kilo och det högsta värdet var knappt 5.000 becquerel per kilo.

 

Värst i Gävleborg

Värst drabbade området i Sverige vad gäller nedfall efter Tjernobylkatastrofen var Gävleborg och vildsvinen har nu sakta börjat sprida sig norrut efter kusten, från Uppland och mot Gävletrakten.
Ulf Frykman, vid företaget Calluna, har under många år mätt cesiumhalter i viltkött.
Han berättar att vildsvinskött förväntas kunna uppvisa ökade halter framöver, kanske med strålningsnivåer som överskrider tillåtna gränsvärden.
– Om vildsvinen kommer hit till våra kontaminerade områden kan vi räkna med cesiumhalter på upp till 20.000 till 30.000 becquerel per kilo, säger Ulf Frykman på Callunas Gävlekontor.
Födan som vildsvinen bökar fram, som underjordiska svampar och rötter, innehåller höga halter av cesium 137.
– Högsta förekomsten av cesium i vildsvin är under vinterhalvåret. På sommaren äter de mer spannmål och gräs, säger Ulf Frykman.
Han uppger att det är stor skillnad på omfattningen av nedfall som Gävleområdet fick jämfört med Uppland.

 

”Oron till stor del obefogad”

I dag är det mestadels jägare från någon av jaktvårdskretsarna kring Gävle som sänder sina köttprover till Calluna för analys, framför allt kött från älg och rådjur.
– Det är viktigt att vi får in fler prover på griskött nu, både från Gävletrakten och från angränsande områden, säger han.
– För vår del i Uppland så anser vi oron till stor del obefogad, säger jaktvårdskonsulent Stefan Holm.
Än så länge skjuts väldigt få vildsvin strax norr om Dalälven. Det handlar enligt Jägareförbundet i Gävleborg om endast ett tiotal vildsvin som skjuts.
Ulf Frykman berättar att man ännu inte tagit några prover från vildsvin som skjutits i Gävleborg.

Fakta

Det radioaktiva ämnet cesium-137 har en halveringstid på 30 år men det finns fortfarande i marken. Och fortfarande genomförs provtagning från viltkött.
Strålningen mäts i becquerel per kilo, för vanliga livsmedel ligger gränsvärdet på 300 becquerel per kilo och för sådant som viltkött, svamp och bär, som man generellt äter mer sällan, ligger gränsvärdet på 1.500 becquerel per kilo.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev