Vargstammensutveckling i Västmanlands län från 2003 till 2020. Grön linje visar antalet revir som berört länet. Blå linje visar antalet föryngringar som berört länet. Svart linje visar inventeringsresultatet efter fördelning med grannlän. Källa: Länsstyrelsen i Västmanlands län

Vargstammensutveckling i Västmanlands län från 2003 till 2020. Grön linje visar antalet revir som berört länet. Blå linje visar antalet föryngringar som berört länet. Svart linje visar inventeringsresultatet efter fördelning med grannlän. Källa: Länsstyrelsen i Västmanlands län

Vargstammen växer till ny rekordnivå i Västmanland

Premium

Åtta vargrevir har kvalitetssäkrats av länsstyrelsen i Västmanlands län under den senaste inventeringsvintern. I sju av reviren fanns dessutom föryngring.
Så många vargar har det inte funnits i Västmanland i modern tid.

Inventeringsresultatet visar att Västmanland har 3,67 länsegna vargföryngringar. Det är mer än dubbelt så många vargar som det beslutade golvet för vargstammen, vilket är 1,5 årliga vargföryngringar.

Rekordmånga vargrevir berörde Västmanland

Vid föregående vinterns inventering hittades totalt sju vargrevir som berörde Västmanlands län, då fanns föryngring i fyra av reviren. Efter omräkning av revir som delades med andra län bedömdes Västmanland den gången ha tre föryngringar av varg.

 

Här är Västmanlands vargrevir. Karta: Länsstyrelsen i Västmanland

Inventeringen visar att även lodjuren blir fler i länet. Trots att inventeringen var svår att genomföra den senaste vintern på grund av snöbrist hittades ändå åtta lodjursföryngringar som berör länet. Efter delning mellan länen ger detta ett inventeringsresultat på sex familjegrupper i Västmanland.
Vid fjolårets inventering hittades 4,5 familjegrupper av lodjur som berörde länet.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev